Vågn og stem

Dansk afstemningsplakat, tegnet af Rasmus Christiansen, trykt i 10.000 eksemplarer.

Privacy
Picture