Vejle og omegn, Grænseforeningen for Vejle og omegn

Kontakter

Højderyggen 14, 7120 Vejle Øst

Tlf. 75 81 53 38

Kalender

Sted:

Tur til Sydslesvig

Vi besøger Dannevirke Museum og Kobbermølle Museet i Kobbermølle.
Foreningen betaler bussen,entreer og guider.