Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Kontakter

Skovbrynet 1, 7183 Randbøl

Tlf. 75884817

Mobil: 40265489

Kalender

Jan P. Jessen: Religiøse årsager til den Slesvigske udvandring til USA 1864-1914. Cand.mag.

Pernille Juhl: ”Vent på mig Marie” og ”Når solen står højest”.

Kathrine Hoop fortæller om projektet ”Oplev Sydslesvig”, der går ud på at gøre Sydslesvig synlig for danskerne. Sydslesvig er et unikt sted.

Vi har inviteret vore SSF venskabsforeninger fra Sydslesvig til verdens ældste højskole, Rødding Højskole, med følgende program:

Kl. 10: Gudstjeneste i Kollerup kirke.
Kl. 11: Klokkeringning som for 100 år siden i glæde over fredsslutningen