”Land Unter”. Foto fra kirkeværftet på Hallig Hooge januar 1976. Kun værfterne hæver sig over vandspejlet. I baggrunden Ockelützværftet. Foto: Bernhard Speck.

”Land Unter”. Foto fra kirkeværftet på Hallig Hooge januar 1976. Kun værfterne hæver sig over vandspejlet. I baggrunden Ockelützværftet. Foto: Bernhard Speck.

Privacy
Tags - KUN FOR GRÆNSEN
Picture