Aarhus, Grænseforeningen

Kontakter

Haslegårdsvej 71
8210 Århus V

Tlf. 2174 1822

 

 

loftwriting@hotmail.com

Kalender

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Med livet som indsats. En feltpræsts beretninger fra krigszonen i Afghanistan og den efterfølgende hjemvendte kamp for at undgå livstid fængsel.

Sted:

Aarhus Universitet, bygning 1530, lokale D113, Ny Munkegade 118

Grænseforeningen i Aarhus har i samarbejde med Folkeuniversitetet lavet en foredragsrække i regi af Folkeuniversitetet om Genforeningen.

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Rektor ved AP Møller skolen fortæller om ”Det danske mindretal 100 år efter Versailles-freden. For 100 år siden blev Versailles-freden sluttet, som bl.a.

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri.