Aarhus, Grænseforeningen

Kontakter

C. Blochs Gade 29, 8000 Århus C

Tlf. . 23 61 40 92

Kalender

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Gennem en menneskealder har Valdemar sat toner og tekst til Grænselandet.

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Foredrag. Generalkonsul Kim Andersen, Flensborg fortæller om sit virke i Nord- og Sydslesvig.

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Tidligere biskop Keld Holm fortæller om mennesker han har mødt i Grænselandet.

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Medlem af SSW Lars Harms fortæller om Det frisiske mindretal i Sydslesvig og SSWs politik for friserne

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Forfatteren Tom Buk-Swienty fortæller om sin bog ”Det ensomme hjerte” og om sin baggrund i Sønderjylland.

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Rektor ved AP Møller skolen fortæller om ”Det danske mindretal 100 år efter Versailles-freden. For 100 år siden blev Versailles-freden sluttet, som bl.a.

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Med livet som indsats. En feltpræsts beretninger fra krigszonen i Afghanistan og den efterfølgende hjemvendte kamp for at undgå livstid fængsel.

Sted:

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42,8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri.