Andre medlemsskaber

Forskellige medlemsskaber i Grænseforeningen

Du kan melde dig ind i Grænseforeningen som:

Privatperson tilknyttet en lokalforening
Langt de fleste medlemmer af Grænseforeningen er medlem af en lokalforening og deltager i lokale foredragsarrangementer, ture og venskabsbesøg i Sydslesvig og andre aktiviteter. Fra landsforeningen får man tilsendt Grænsen seks gange årligt. Bliv medlem her.

Kontingentet er ca. 200,- kr./år. Det fastsættes af lokalforeningen og er derfor lokalt bestemt. Kontingentopkrævning udsendes i oktober måned. Når du har betalt første gang og har fået tildelt et medlemsnummer, kan du tilmelde dig PBS her.

Privatperson uden tilknytning til en lokalforening
Denne mulighed benyttes især af medlemmer med bopæl i udlandet, som gerne vil støtte Grænseforeningen, men som ikke har mulighed for (eller ikke ønsker) at deltage i lokale aktiviteter. Fra hovedforeningen får man tilsendt Grænsen seks gange årligt. Bliv medlem her.

Kontingentet er 240,- kr./år. Kontingentopkrævning udsendes i oktober måned.

Når du har betalt første gang og har fået tildelt et medlemsnummer, kan du tilmelde dig PBS her.

Skole/Uddannelsesinstitution
Igennem dette medlemskab holder hovedforeningen magasinet Grænsen kontakt med uddannelsesinstitutionen, som også får tilsendt forskelligt undervisningsmateriale og andre oplysninger til brug i undervisningen.

Kontingentet er 150,- kr./år. Kontingentopkrævning udsendes i oktober måned. Bliv skolemedlem her.

Støttemedlemskaber
Foreninger, virksomheder eller andre, som ønsker at støtte Grænseforeningens arbejde.

Kontingentet er 500,- kr./år. Kontingentopkrævning udsendes i oktober måned.

Når du har betalt første gang og har fået tildelt et medlemsnummer, kan du tilmelde dig PBS her