Ansøgningsskema til Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond

Ved "sydslesvigere" forstås unge, som har bopæl i Sydslesvig og som har gået i en dansk skole under Dansk Skoleforening. 

Du kan finde oplysninger om efterskoler generelt og om de enkelte efterskoler her.

ØKONOMISKE FORHOLD
Et efterskoleophold koster ca. 2.400,- kr. om ugen, inkl. kost, logi, undervisning m.m., hvortil der kan søges tilskud. Prisen varierer fra skole til skole.

Hvis du har dansk statsborgerskab kan du få elevtilskud til egenbetalingen fra den danske stat. Du skal i så fald søge igennem den efterskole, som du er blevet optaget på, helst inden skolestart. Elevtilskuddet udgør i skoleåret 2018/19 mindst 592,- kr. uge, men det stiger med faldende husstandsindkomst til max. 1.229 kr./uge. Ved en husstandsindkomst på 500.000 kr. er elevtilskuddet f.eks. 1.038,- kr. uge. Du kan læse om økonomien i forbindelse med efterskoleophold her og foretage din egen prisberegning her.

Hvis du har tysk statsborgerskab kan du få elevtilskud til egenbetalingen fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Bemærk at ansøgningsfristen er 24. april for det følgende skoleår. Tilskuddet gives efter samme regler og har samme størrelse som den danske stats tilskud.

Hvis dine forældre har svært ved at finansiere et efterskoleophold, har skolerne visse muligheder for efter egen vurdering at yde hjælp til individuel nedsættelse af egenbetalingen. Efterskolerne er som udgangspunkt interesserede i to-sprogede elever. Støtten søges ved henvendelse til den skole, hvor du ønsker at gå.  Tal med forstanderen om det.

Der er for unge sydslesvigere mulighed for at søge tilskud ved Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond. Du kan udfylde ansøgningsskemaet her. Der er ansøgningsfrist for skoleåret 2020-2021 den 27. april 2020.
 

SKOLEGANG EFTER EFTERSKOLEOPHOLDET
Hvis du har besluttet dig for at tage på efterskole i Danmark, er det meget vigtigt, at du og dine forældre forinden med Dansk Skoleforening for Sydslesvig afklarer spørgsmålet om din videre skolegang i Sydslesvig. Reglerne er komplicerede, men udførligt omtalt på Skoleforeningens hjemmeside.

ANSØGNINGSSKEMA TIL ANNE-MARIE OG VIGGO BØNNERUPS FOND:
 

Har du søgt statstilskud i Danmark?
Har du søgt tilskud ved Dansk Skoleforening?
Vi skal bruge dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail i forbindelse med din ansøgning. Oplysningerne benyttes udelukkende i forbindelse med din ansøgning til Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond. Vi gemmer oplysningerne i 14 måneder efter der er truffet afgørelse om tilskud. Ønskes de slettet før da så kontakt os på info@graenseforeningen.dk. Se den fulde persondatapolitik på Grænseforeningens hjemmeside.