Ansøgningsskema til Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond

Se ansøgningsskema nederst på siden

Efterskoleophold i Danmark i skoleåret 2019-2020
Bemærk: Der kan ikke søges støtte til indeværende skoleår
 

Du kan finde oplysninger om efterskoler generelt og om de enkelte efterskoler her.

ØKONOMISKE FORHOLD
Et efterskoleophold koster ca. 2.000,- kr. om ugen, inkl. kost, logi, undervisning m.m., hvortil der kan søges tilskud. Prisen varierer fra skole til skole.

Hvis du har dansk statsborgerskab kan du få elevtilskud til egenbetalingen fra den danske stat. Du skal søge igennem den efterskole, som du er blevet optaget på, helst inden skolestart. Elevtilskuddet udgør per skoleår mindst 569,- kr. uge, men det stiger med faldende husstandsindkomst til max. 1.182 kr./uge. Ved en husstandsindkomst på 500.000 kr. er elevtilskuddet f.eks. 972,- kr. uge. Du kan læse om økonomien i forbindelse med efterskoleophold her og foretage din egen prisberegning her.

Hvis du har tysk statsborgerskab kan du få elevtilskud til egenbetalingen fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Bemærk at ansøgningsgfristen er 25. april for det følgende skoleår. Tilskuddet gives efter samme regler og har samme størrelse som den danske stats tilskud.

Hvis dine forældre har svært ved at finansiere et efterskoleophold, har skolerne visse muligheder for efter egen vurdering at yde hjælp til individuel nedsættelse af egenbetalingen. Efterskolerne er som udgangspunkt interesserede i to-sprogede elever. Støtten søges ved henvendelse til den skole, hvor du ønsker at gå.  Tal med forstanderen på den skole du søger optagelse på om det.

Der er mulighed for at søge tilskud ved Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond, c/o Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5, DK 1054 København K. Du kan enten udfylde nedenstående formular og sende den direkte på nettet eller udskrive og udfylde ansøgningsskema,  som så sendes til Grænseforeningen. Der er ansøgningsfrist onsdag den 15. maj 2019.

Der kan også søges tilskud til efterskoleophold ved Sønderjydsk Skoleforening. Indsendelsesfristen for ansøgningskemaet er 1. april for det følgende skoleår. 

SKOLEGANG EFTER EFTERSKOLEOPHOLDET
Hvis du har besluttet dig for at tage på efterskole i Danmark, er det meget vigtigt, at du og dine forældre forinden med Dansk Skoleforening for Sydslesvig afklarer spørgsmålet om din videre skolegang i Sydslesvig. Reglerne er udførligt omtalt på Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

ANNE-MARIE OG VIGGO BØNNERUPS FOND
Fonden yder støtte til danske sydslesvigeres skoleophold i Danmark. Støtten ydes primært til ophold på efterskoler og i mindre grad til ophold på højskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler m.v. Du kan udfylde nedenstående skema og ved at trykke på ”Indsend” sende den til Grænseforeningen. Du kan også printe ansøgningsskemaet ud, udfylde det i hånden og sende det med almindelig post til Grænseforeningen (se adressen nederst på skemaet). Fonden kan kun søges efter at man er optaget på den skole, der søges tilskud til. 

Vi skal bruge dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail i forbindelse med din ansøgning. Oplysningerne benyttes udelukkende i forbindelse med din ansøgning til Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond. Vi gemmer oplysningerne i 14 måneder efter der er truffet afgørelse om tilskud. Ønskes de slettet før da så kontakt os på info@graenseforeningen.dk. Se den fulde persondatapolitik på Grænseforeningens hjemmeside.