Årsmøder

Årsmøder
 

De danske årsmøder i Sydslesvig er en fest for de dansksindede i Sydslesvig.

Ved en række aftenmøder rundt omkring i landsdelen fredag og lørdag og tre friluftsmøder om søndagen i Flensborg, Slesvig samt et sted på vestkysten (som regel på skift mellem Husum og Tønning) samles ca. 20.000 dansksindede sydslesvigere til underholdning, fællesang og alvorstale med gode venner nordfra. Via årsmøderne udtrykker de danske sydslesvigere deres sammenhold og samhørighed med det danske folk.

Politikere, organisationsfolk, distrikternes venskabsforbindelser m.fl. besøger Sydslesvig denne weekend, og FDF-orkestre fra forskellige egne af Danmark spiller. 

Sydslesvigske børn og unge viser deres musikalske og gymnastiske kunnen på de store græsarealer i centrum for friluftsmøderne.

Både danske og tyske ministre og medlemmer af folketinget og landdagen i Kiel deltager i årsmøderne.

Det oftest gengivede citat stammer fra statsminister Poul Nyrup Rasmussens tale på friluftsmødepladsen i Flensborg i 1999: "Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer!" Det var en opfølgning på statsminister Niels Neegaards ord fra 1920: "De skal ikke blive glemt!" Statsminister Anders Fogh Rasmussen gav på årsmøderne 2002 sin opbakning til statsministerordene fra 1999. 

De danske årsmøder i Sydslesvig tilrettelægges af Sydslesvigsk Forening (SSF), som har nedsat et fast "årsmødeudvalg". Udvalgets formand er næstformand i Sydslesvigsk Forening (SSF):

Gitte Hougaard-Werner
tlf. 0049 43 54 99 64 61
e-post: gittewerner@freenet.de

Sydslesvigsk Forenings hjemmeside om de kommende årsmøder