Arveprins Knuds Kollegium

 

Arveprins Knuds Kollegium på Frederiksberg er for unge sydslesvigere, som skal påbegynde uddannelse eller er under uddannelse i København. Ved unge sydslesvigere forstås unge, som kommer fra Sydslesvig og har tilknytning til det danske mindretal og dets institutioner. Unge som har engageret sig i mindretalsarbejdet har fortrinsret til kollegiet.

Såfremt der ikke er tilstrækkelig med ansøgere fra Sydslesvig, kan der også optages unge fra det tidligere Sønderjyllands Amt. (Bemærk: Der har i de senere år været venteliste for sydslesivgske ansøgere).

Kollegiet ligger på Frederiksberg i det centrale København. Der er gode bus- og metroforbindelser og det tager ca. 10 min. på cykel at komme fra kollegiet til centrum.


arveprins knud tager imod

Arve Prins Knuds Kollegium
Jacobys Allé 13
1806 Frederiksberg C
Danmark
 

Læs mere:
Sådan optages du på kollegiet | Læs om kollegiets historie i Grænseforeningens leksikon om grænselandetKollegiets venteliste (åbner som .PDF) | Husorden

Kontakt: Gunvor Vestergaard
Grænseforeningen
Peder Skrams Gade 5
Postboks 9074
1022 København K
Tlf. (arb.): +45 33 11 30 63
Tlf. (mob.): +45 30 26 51 29
e-mail: gv@graenseforeningen.dk

Bestyrelsesformand: Anders Kaare
Seedorffs Vænge 30, 3 tv
2000 Frederiksberg
Tlf. (priv.): +45 38 86 49 87
e-mail: anders@kaare.one

Bankoplysninger:
Huslejeindbetalinger sker til Danske Bank,

Reg. nr. 0573
Konto nr. 0006401554

SWIFT-BIC: DABADKKK
Eban: DK78 3000 0006 4015 54