Bestyrelsen for Dianalund

BESTYRELSEN FOR SØNDERJYSK FORENING, GRÆNSEFORENINGEN FOR DIANALUND OG STENLILLE BESTÅR AF:

Formand
Birthe M. Kildsig,  Skellebjerg
Tlf: 2133 26 9272
Mail. kildsig@post10.tele.dk

Næstformand

Lena Nielsen, Dianalund
Tlf: 
5826 5341
Mail. lenaiel@youmail.dk

Kasserer

Frederik Madsen, Munke Bjergby
Tlf: 57 80 72 18
mail. fremad12@gmail.com

Bestyrelsesmedlemer

Elna Hansen,  Dianalund
Tlf: 58 26 41 10
Mail. elnahansen@mail.tele.dk

Alfred Johannesen, Dianalund
Tlf: 58 26 47 64
Mail. alfredjohannsenjens@gmail.com

Hanne Stokholm, Dianalund
Mail. hannestokholm@webspeed.dk

Svend Skak-Pedersen, Dianalund
Mail. svendskakp26@gmail.com

Suppleanter
Ernst Hansen ernst.hansen@outlook.com
Jens Jørgen Lauersen j-lau@live.dk