Bestyrelsen for Esbjerg

Formand
Aage Rosenstand
Søndre Farupvej 24
6760 Ribe
Mail: aarosenstand@live.dk
Telefon: 7544 5060 / 5125 5450

NÆSTFORMAND
Torben Riber
Syrenvænget 5
6710 Esbjerg V
Mail: riber.torben@gmail.com
Telefon: 4019 9700

Kasserer
Kenneth Visby Pedersen
Ryttervænget 30
6710 Esbjerg V
Mail: h-kvisby@webspeed.dk
Telefon: 7511 5015 / 2021 5011

Sekretær
Marianne Struck Pedersen
Spangsbjerg Kirkevej 52 st.3
6700 Esbjerg
Mail: msp@pc.dk
Telefon: 4019 8407

Bestyrelsesmedlemmer
Christian Kornbek
Lundgaardsvej 3
6760 Ribe
Mail: cnkornbek@stofanet.dk
Telefon: 7542 2845 / 3013 5870

Kristian Bundgård
Alsædvej 7B
Store Darum
6740 Bramming
Mail: kristianb@bbsyd.dk
Telefon: 7510 1250 / 6061 2678

Vagn Holst Sørensen
Dr. Dagmarsvej 18A
6760 Ribe
Mail: aase.s@stofanet.dk
Telefon: 7542 1275