Bestyrelsen for Grindsted-Billund

Formand
Leif Krarup
Søndervold 120, 7200 Grindsted
Tlf. 7531 0194 / mobil 2426 9499
E-mail:
leif@krarup-mail.dk

Kasserer
 

Sekretær
Jytte Larsen
Vibes Allè 6, 7200 Grindsted
Tlf. 7532 1087
 E-mail:

Bestyrelsesmedlem    
Peder Fjordgaard

Åhavevej 44, 7200 Grindsted
Tlf. 7531 0330
E-mail:
pf@fjordgaard.com

Bestyrelsesmedlem
Hugo Eriksen
Hedagervej 12, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. 7534 8081
E-mail: hugoeriksen12@gmail.com

Suppleant
Jens Erik Rasmussen
Åbrinken 4, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. 7534 8327
E-mail: bjer@outlook.dk