Bestyrelsen for København og Fr.berg

Bestyrelsen:
Formand: Anders Kaare 
Seedorffs Vænge 30, 3.tv., 2000 Frederiksberg
Telefon: 20 83 49 96
E-mail: anders@kaare.one

Anders Kaare Frederiksen 2009

Anders Kaare 
Formand fra 2009

Bestyrelsesmedlemmer:

Valgt 2015 for 2 år:
Anders Kaare (formand)
Jens Frimand (sekretær)
Else Toft (kasserer), tel. 36 16 31 10

Valgt 2016 for 2 år:
René Jacobsen (Næstformand)
Birthe Aasted

Revisorer:
Helen Danielsen & Aage Johansen
Suppleant:
Kirsten Greve Hansen

Træffetid: Efter aftale.

Medlemsblad:
HÅNDSLAG over grænsen
ISSN 0903-0212
Redaktion: Bestyrelsen.

Hjemmeside:
www.graensekf.dk
Redaktion: Bestyrelsen
Webmaster: Hans Christophersen