Bestyrelsen for Ringkøbing og Omegn

Formand
Ole Busch Madsen
Tlf.  97323666
E-mail: olebusch@webspeed.dk 

Næstformand
Tove Gravesen
Tlf. 97381217
E-mail:
tohg0912@gmail.com

Kasserer
Peter Johannsen
Heboltoft 90  
6950 Ringkøbing    
Tlf. : 97320435  Mobil: 29268943 
E-mail: : pmjohannsen@gmail.com

Sekretær
Karen Marie Simonsen  
Hovervej 12, Hover 
6971 Spjald

Tlf. 97348167  Mobil: 53285910      
E-mail:
hojrup12@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kaj Møller
Tlf. 29272544
E-mail:
kajak1210@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Bach Sandal
Tlf. 32160061
E-mail: b@bsandal.dk

Bestyrelsesmedlem
Bjørn Møller  
Tlf.  97322768 
E-mail:
bjoern.moeller@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Solveig Wiuff  
Tlf. 97325753  
E-mail: 
solveig.wiuff@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Arne Sandager Sørensen
Tlf. 29412876
E-mail:
arnesandager@mail.dk

Suppleant
Karen Marie Svensgaard
Tlf. 40738188
E-mail:
kmsvensgaard@gmail.com