Danmark kan gøre mere for tysk som mindretalssprog

Europarådet i Strasbourg. Foto: Theeuropeancouncil.

Tilføjet 27. okt 2017 - 12:55
Del nyheden

En ekspertkommission i Europarådet fastslår i ny rapport, at tysk har det godt som mindretalssprog i Danmark. Men der er plads til forbedring når det kommer til almen oplysning om det tyske mindretal, og der mangler mere radio og tv på tysk.   

Rapporten tegner et billede af, i hvilket omfang Danmark efterlever sine forpligtelser overfor det tyske mindretal, der fremgår af Den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog (sprogpagten), som Danmark tiltrådte i 2001. Manglerne i den danske mindretalspraksis har tidligere været forelagt den danske regering, uden at det har ført til handling, skriver Der Nordschleswiger.

Jan Diedrichsen, der leder det tyske mindretals sekretariat i København, håber dog, at regeringen vil tage den nye rapport til efterretning. 

”Danmark overtager snart formandskabet i Europarådet. Og et land, der har formandskabet, men ikke selv efterlever sine ratifikationer af sprogpagten, sender et dårligt signal. Så vi håber, at presset for forbedringer på området nu er stort nok”, siger Jan Diedrichsen til Der Nordschleswiger.

Jan Diedrichsen peger overfor Der Nordschleswiger på, at det tyske mindretal har anmodet den danske regering om 4,5 millioner kroner til etablering af internetbaseret radio og tv. Den danske regering fastholder imidlertid, at den ikke har modtaget en ansøgning på den formular, Europarådet har udstedt til formålet. Det skyldes, ifølge Jan Diedrichsen, at Europarådets formularer blev udarbejdet i 1990’erne og ikke tager højde for den digitale udvikling.

”Det er en svaghed i Europarådets formular. Man bør ændre teksten, så den tager højde for den digitale udvikling. Ellers vil den danske regering altid kunne afvise bevillinger med det argument, at man ikke har søgt”, siger han til Der Nordschleswiger.

Ekspertkommissionens rapport, der er den femte af sin art, bliver nu fremlagt Europarådets Ministerkomité, der består af medlemslandes udenrigsministre. Sprogpagtens anvisninger er juridisk uforpligtende.

Europarådet blev oprettet i 1949 med formål om at fremme demokrati og respekt for menneskerettigheder i Europa. Danmark var blandt medstifterne af Europarådet, der i dag har 47 medlemslande. Sprogpagten er ratificeret af 25 lande.