DANSK MINDRETAL PÅ TYSK DAGSORDEN

Tilføjet 20. sep 2012 - 10:53
Del nyheden

CDU og FDP retter politisk fokus på det danske mindretals vilkår.

CDU og FDP, oppositionspartierne i den slesvig-holstenske landdag, hvor det danske mindretals parti SSW sidder i regering, stiller spørgsmål til henholdsvis omkostningerne ved at ligestille det danske mindretal og til den omdiskuterede søskenderegel, skriver Flensborg Avis i dag. Til avisen udtaler rektor på A.P. Møller Skolen Jørgen Kühl, at CDU og FDP ufortrødent fortsætter ”deres angreb mod mindretallet”. 

Jørgen Kühl henviser til, at det konservative CDU beder delstatsregeringen i Slesvig-Holsten om at udrede på hvilke områder, det danske mindretal kræver ligestilling, og hvad det vil koste delstaten i øgede udgifter.

Samtidig vil det liberale FDP have landdagens videnskabelige tjeneste til at se på søskendereglen i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, og partiets leder i landdagen, Wolfgang Kubicki, anbefaler forældre at indgive juridisk klage mod Skoleforeningen, hvis deres børn bortvises.

I dag lyder reglen i en brochure fra Skoleforeningen,  at forældre skal skrive under på, at de ved optagelse i Skoleforeningen tilslutter sig det danske mindretal, og at Skoleforeningen forventer, at dens medlemmer er solidariske over for helheden i mindretallets arbejde. Dog understregede Skoleforeningens formand Per Gildberg på et møde i Samrådet i tirsdags, at det enkelte barns tarv skal være i centrum, og at der må findes alternative løsninger for enkelte børn med særlige behov.
- Ingen bliver smidt ud af den danske skole, sagde Per Gildberg.