Dansk-tysk naboskab til debat på Christiansborg

230 unge fra Sydslesvig deltog tirsdag i en konference, der blev afholdt af Grænseforeningen i Fællessalen på Christiansborg. Foto: Grænseforeningen

Tilføjet 20. feb 2018 - 17:13
Del nyheden

Det dansk-tyske naboskab var til debat, da 230 unge sydslesvigere tirsdag deltog i en konference i Fællessalen på Christiansborg. Konferencen var arrangeret af Grænseforeningen.

Pia Kjærsgaard (DF), der er formand for Folketinget, bød velkommen til de unge, der kommer fra Duborg-Skolen i Flensborg og A.P. Møller Skolen i Slesvig, samt et panel, der bestod af kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA), Anni Matthiesen (V), der er formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, ambassadør Friis Arne Petersen, Den danske Ambassade i Berlin, Siegfried Matlok, tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger, og presseansvarlig Lasse Peter Rodewald, Den tyske Ambassade i Danmark.

”Som repræsentanter for det danske mindretal i Sydslesvig er I med til at opretholde og udbygge det gode naboskab mellem Danmark og Tyskland”, sagde Pia Kjærsgaard (DF) og udtrykte ønske om, at mindretallet kom til at fylde meget i forbindelse med markeringen af 100-året for grænsedragningen i 2020.

Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) kom med en ”kærlig opsang” til de unge.

”Et levende mindretal syd for grænsen kan ikke kun holdes i live med kroner og øre. Der kræves også et stort engagement, og her har I et stort ansvar for, at der også i fremtiden er et stærkt mindretal syd for grænsen”, sagde Mette Bock og opfordrede til, at de unge, som for en stor dels vedkommende vil tage til Danmark og få en videregående uddannelse, husker deres baggrund.

”Husk at fortælle om det danske mindretal; vær levende ambassadører. Husk på hvem I er”.

Ambassadør Friis Arne Petersen sagde til de unge, at de havde lige præcis de forudsætninger, der skal til i fremtidens Europa.

”I forstår både dansk og tysk kultur og sprog, og I har stor indsigt i, hvordan man lever og tilpasser sig og forstår verden. Jeg er helt misundelig på jer. I er virkelig heldige”, sagde ambassadøren.

Siegfried Matlok opfordrede de unge til at engagere sig i festlighederne i forbindelse med 2020-jubilæet.

”Det ville være godt, hvis der ikke kun bliver tale om officielle festligheder, men at folket bliver engageret mest muligt. Selv har jeg foreslået, at der arrangeres et stafetløb hen over grænsen. Det ville være godt, hvis det danske mindretal også blev inddraget”, sagde Matlok.

Lasse Peter Rodewald, der selv er vokset op som en del af det danske mindretal, talte til de unge ud fra sine egne erfaringer.

”Man bliver identificeret som tysker i Danmark. Det kan i lige så godt vænne jer til. Vær bevidst om jeres mindretalsidentitet og udnyt det positivt”, sagde han.

Anni Matthiesen talte varmt for, at der skulle ske mere udveksling hen over grænsen. Som eksempel nævnte hun, at hun som uddannelsesordfører for sit parti havde støttet skoleskak og nu så en mulighed for at der kunne ske udveksling mellem danske elever og elever fra Sydslesvig på dette område.

”Det allerstærkeste er, hvis man som ung knytter bånd til andre unge og skaber venskaber på tværs af grænser. Her tror jeg, at vi kan blive endnu bedre”, sagde Anni Matthiesen, der så rige muligheder i at få venskabsbyer og venskabsskoler hen over grænsen.

Mette Bock nævnte muligheden for, at unge sydslesvigere kan komme på efterskole- og højskoleophold i Danmark. Hun foreslog, at man også på gymnasieniveau lavede udveksling mellem Danmark og Sydslesvig. Fra salen efterspurgte de unge, at der også blev tænkt på udvekslingstilbud til unge, der ikke ønsker en gymnasial uddannelse, og dette var kulturministeren lydhør overfor.