Dansk-tysk region fylder 20 år

Region Sønderjylland-Schleswig er et institutionaliseret dansk-tysk samarbejde, der i de sidste 20 år har sigtet mod at skabe udeksling henover grænsen. Foto: Region Sønderjylland-Schleswig

Tilføjet 18. sep 2017 - 13:34
Del nyheden

Gennem de sidste 20 år har det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig ydet et stort bidrag til at udvikle samarbejdskulturen og nedbryde barrierer henover grænsen. Selvom situationen i dag er meget positiv, er der stadig behov for regionssamarbejdet, siger regionens formand Hans Philip Tietje.

Sammenlignet med andre europæiske regioner er Region Sønderjylland-Schlewig forholdsvis ung. Alligevel har regionen opnået meget siden det institutionaliseret samarbejde mellem Region Syddanmark, de sønderjyske kommuner, nordtyske kredse og Flensborg by blev indledt den 16. september 1997, understreger Hans Philip Tietje, der er formand for Region Sønderjylland-Schleswig og sidder i regionsrådet i Syddanmark for Venstre.

”Der er sket store fremskridt i det dansk-tyske grænseland de sidste 20 år. Danskere og tyskere har lært hinanden meget bedre at kende. Samarbejdet er i dag præget af venskabelighed, og der er blevet nedbrudt mange barrierer for den frie bevægelighed af arbejdskraft, varer og serviceydelser henover grænsen. Den udvikling har Region Sønderjylland-Schleswig ydet et stort bidrag til”, siger han.

Lørdag blev Region Sønderjylland-Schleswigs 20 års jubilæum fejret i Padborg, hvor sekretariatet for regionssamarbejdet har ligget siden 2004. Sekretariatets 14 ansatte arbejder i dag med blandt andet grænseoverskridende kulturprojekter og rådgivning af grænsependlere.

”Især de mange kulturprojekter, der arbejdes med i regionssamarbejdet, har haft stor indflydelse på den gode samarbejdskultur og det venskabelige forhold, vi i dag har på tværs af grænsen. Strukturelt har målet hele tiden været at nedbryde grænsen som barriere, og det er vi kommet rigtig langt med. Men da der er tale om to forskellige lande med to forskellige systemer, opstår der hele tiden nye udfordringer. Så her ligger der et vedvarende arbejde, som vi fortsat skal støtte fra begge sider af grænsen”, siger Hans Philip Tietje.

Partnerne bag det institutionaliserede samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig er på dansk side Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune. På tysk side er det Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg.

I forbindelse med jubilæet har Region Sønderjylland-Schleswig udgivet et jubilæumshæfte, der giver et overblik over regionssamarbejdets historie.