DEBAT PÅ ET USANDT GRUNDLAG

Tilføjet 22. sep 2011 - 14:45
Del nyheden

DEBAT. Det mener Grænseforeningen.

Den seneste tid har der været en livlig debat i den jyske presse og Flensborg Avis om Grænseforeningen i forhold til billedhugger Kenn André Stillings idé om at opføre et forsoningsmonument på Dybbøl op til 150-året i 2014 for krigen i 1864.

Debatten har desværre været præget af en række misforståelser, som Grænseforeningen hermed gerne vil rette op på.

Grænseforeningens bestyrelse har på forespørgsel taget stilling til Kenn André Stillings idé om et nyt forsoningsmonument på Dybbøl op til 2014 i form af et håndtryk.

Stillings idé var, at monumentet skulle konstrueres af resterne af det gamle tyske mindesmærke, som blev sprængt i luften i 1945, og opstilles i Skanse 4. Men bestyrelsen besluttede på et møde den 26. marts 2011, at Grænseforeningen IKKE kunne tilslutte sig den del af forslaget, som omhandlede resterne af det gamle ”Düppel Denkmal”. Ligeledes besluttede bestyrelsen AT VÆRE IMOD en placering i Skanse 4, da et monument her vil fremstå for demonstrativt i forhold til møllen.

Dog hilste bestyrelsen tanken om et forsoningsmonument velkommen, og Grænseforeningen har meldt ud offentligt, at en mulig placering kunne være i den såkaldte Kongeskanse, som er en tysk skanse etableret i 1870’erne, og som frem til Genforeningen i 1920 bl.a. blev brugt til store tyske folkefester og efter Genforeningen tilsvarende til danske markeringer.

I Den Danske Ordbog forklares betydningen af ordet forsoning således: ”Etablering af et venskabeligt forhold til en tidligere fjende el. modstander”. Forsoningsmonumentet er således ikke udtryk for en undskyldning, som det fejlagtigt er fremført i debatten. Der er heller ikke tale om et tysk ”Denkmal” eller et dansk-tysk mindesmærke, som andre har fremført. Der er alene tale om et dansk monument, som symboliserer forsoning mellem Danmark og Tyskland.