Den nationale fortælling må aldrig stå alene

Der må modfortællinger til, som kan åbne ens blik for det fremmede, siger tidligere biskop Kjeld Holm til Magasinet Grænsen. Foto: Niels Aage Skovbo.

Tilføjet 16. feb 2018 - 11:04
Del nyheden

Opvæksten spiller en ikke ubetydelig rolle i Kjeld Holms seneste bog, Misklang og samklang. Træk af erindringens etik, som udkom i slutningen af 2017. I bogen tegner Kjeld Holm erindringsscener fra barndommen i det sønderjyske, fra ungdommen i det sprudlende universitetsmiljø i Aarhus og fra voksenlivet som præst, lærer, biskop, debattør, familiefar med mere. Stederne, historien og møderne med store personligheder er afgørende elementer i fortællingen, hvor også filosofiske overvejelser og litterære indslag er med til at danne en mosaik med mange farver og nuancer.

En vigtig præmis for bogen er det, Kjeld Holm kalder erindringens etik, at man må tage sin fortid – med alle de personer og begivenheder, den er befolket af – med sig, velvidende at den til stadighed præger ens sind og sanser, og at den rummer både lyse og mørke sider. Således også med barndomsmiljøet.

”Jeg har meget godt med mig fra grænselandet, men også meget, som jeg siden har haft det godt med at være på afstand af. Den stærke fortælling om nationen og hjemlandet risikerer altid at blive til en misforstået loyalitet over for sine egne på bekostning af de andre. En lukkethed, som udelukker de modfortællinger, som altid også er en del af livet”, siger han.


Uddrag fra interview med tidligere biskop Kjeld Holm i magasinet Grænsen 1/2018. Læs hele interviewet her