Det frisiske mindretal

Det frisiske mindretal
 

I Nordfrisland inklusive Helgoland behersker cirka 10.000 mennesker det frisiske sprog. Omtrent dobbelt så mange har passivt kendskab til frisisk. Sproget, der også tales af 350.000 personer i det nederlandske Vestfrisland og af 2.000 mennesker i det østfrisiske Saterland, er frisernes vigtigste fællesnævner.

Det frisiske mindretal har - ligesom det danske - ret til beskyttelse og støtte i henhold til artikel 5 i Slesvig-Holstens forfatning. Loven for frisisk sprog og kultur sikrer siden 2004 frisernes rettigheder i offentligheden og fastslår, at man har ret til at bekende sig til den frisiske folkegruppe. "Gremium für Fragen der friesischen Bevölkerungsgruppe im Lande Schleswig-Holstein" har siden 1988 været det frisiske mindretals direkte forbindelse til de politiske beslutningstagere i den slesvig-holstenske landdag. Derudover har friserne siden 2005 et kontaktudvalg ved Forbundsregeringen.

Friisk Foriining, der inden 1933 stillede op til valg med sin egen "Liste Friesland", begyndte efter 1945 et tæt samarbejde med det danske mindretal. I 1948 blev Sydslesvigsk Vælgerforening (www.ssw.de) grundlagt af danskerne og friserne for at varetage fælles politiske interesser. For øjeblikket er friseren Lars Harms en af fire repræsentanter fra SSW i den slesvig-holstenske landdag.

Omkring 600 medlemmer er organiseret i Friisk Foriining.  Foreningens formål er, at bevare og fremme frisisk sprog og kultur.  På grund af frisernes selvstændige sprog og kultur betragter Friisk Foriining det frisiske mindretal som eget folk og etnisk-autoktont mindretal i Tyskland, sammenligneligt med sorberne i Lausitz. 

I samarbejde med ungdomsorganisationen "Rökefloose" (Ravneflok) organiserer foreningen bl. a. fritids- samt ungdomsarrangementer, hvor der tales frisisk.

På skoleområdet samarbejder Friisk Foriining med Dansk Skoleforening. Denne tilbyder frisisk-undervisning på forskellige af dens skoler og står også for den eneste skole, nemlig Risum Skole, hvor frisisk anvendes som undervisningssprog på lige fod med dansk og tysk (www.risumskole.de).

Endvidere undervises der i frisisk på mange offentlige skoler i det nordfrisiske sprogområde samt på nogle af det danske mindretals skoler. 

Kilde: Friisk Foriinings hjemmeside

Læs mere om frisernes historie og sprog her.