Det Sydslesvigske Samråd

Det Sydslesvigske Samråd

Det danske mindretal er organiseret i en række organisationer, som varetager kulturelle, kirkelige, pædagogiske, sociale og politiske opgaver.

Foreningerne har dannet Det Sydslesvigske Samråd, hvor de fælles interesser og initiativer koordineres.

De vigtigste organisationer er:
Sydslesvigsk Forening (SSF) - som også er sekretariat for Samrådet
Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU)
Dansk Kirke i Sydslesvig
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSV/SSW)