Efterskoleophold i Danmark for sydslesvigere

Ved "sydslesvigere" forstås unge, som har bopæl i Sydslesvig og som har gået i en dansk skole under Dansk Skoleforening. 

Du kan finde oplysninger om efterskoler generelt og om de enkelte efterskoler her.

ØKONOMISKE FORHOLD
Et efterskoleophold koster ca. 2.400,- kr. om ugen, inkl. kost, logi, undervisning m.m., hvortil der kan søges tilskud. Prisen varierer fra skole til skole.

Hvis du har dansk statsborgerskab kan du få elevtilskud til egenbetalingen fra den danske stat. Du skal i så fald søge igennem den efterskole, som du er blevet optaget på, helst inden skolestart. Elevtilskuddet udgør i skoleåret 2018/19 mindst 592,- kr. uge, men det stiger med faldende husstandsindkomst til max. 1.229 kr./uge. Ved en husstandsindkomst på 500.000 kr. er elevtilskuddet f.eks. 1.038,- kr. uge. Du kan læse om økonomien i forbindelse med efterskoleophold her og foretage din egen prisberegning her.

Hvis du har tysk statsborgerskab kan du få elevtilskud til egenbetalingen fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Bemærk at ansøgningsfristen er 25. april for det følgende skoleår. Tilskuddet gives efter samme regler og har samme størrelse som den danske stats tilskud.

Hvis dine forældre har svært ved at finansiere et efterskoleophold, har skolerne visse muligheder for efter egen vurdering at yde hjælp til individuel nedsættelse af egenbetalingen. Efterskolerne er som udgangspunkt interesserede i to-sprogede elever. Støtten søges ved henvendelse til den skole, hvor du ønsker at gå.  Tal med forstanderen om det.

Der er for unge sydslesvigere mulighed for at søge tilskud ved Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond, c/o Grænseforeningen, Peder Skrams Gade 5, DK 1054 København K. Du kan udfylde ansøgningsskemaet her. Der er ansøgningsfrist for skoleåret 2020-2021 den 27. april 2020.
 

SKOLEGANG EFTER EFTERSKOLEOPHOLDET
Hvis du har besluttet dig for at tage på efterskole i Danmark, er det meget vigtigt, at du og dine forældre forinden med Dansk Skoleforening for Sydslesvig afklarer spørgsmålet om din videre skolegang i Sydslesvig. Reglerne er komplicerede, men udførligt omtalt på Skoleforeningens hjemmeside.
 

HISTORIE:

Tidl. leder af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek Lars Henningsen skrev i 2007 bogen "Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler - før og nu". Bogen kan downloades her.

Unge sønderjyders og efter 1920 unge sydslesvigeres efterskole- og højskoleophold i Danmark har haft enorm betydning for bevarelse og udvikling af dansk sprog og kultur i det danske mindretal, ligesom det sønderjyske spørgsmål har haft tilsvarende betydning for udviklingen af de frie skoler i Danmark i perioden fra Rødding Højskoles oprettelse i 1844 og frem til årene umiddelbart efter 2. Verdenskrig.

Rødding Højskoles oprettelse var direkte foranlediget af sprog- og kulturkampen i Sønderjylland i 1830'erne, ligesom en række efterskoler oprettet nord for Kongeåen efter 1864 havde stor betydning for sønderjydernes tilhørsforhold til Danmark. Højskolernes flagskib, Askov Højskole, havde Genforeningen som vision, hvilket lykkedes i 1920, men også mange andre højskoler arbejdede for denne drøm.

I årene efter Genforeningen i 1920 blev en række højskoler (Rønshoved, Hoptrup og Danebod) oprettet i Sønderjylland med det formål at støtte danskheden i Sønderjylland og i Sydslesvig.

Danskheden i Sydslesvig blev næsten knust under nazismen fra 1933 til 1945, men efter Det tredje Riges sammenbrud eksploderede interessen for dansk sprog og kultur i Sydslesvig, og igen kom danske højskoler og efterskoler i centrum, fordi disse skoler i det langvarige kostskolefællesskab kunne formidle dansk sprog og kultur til sydslesvigske elever med meget lidt kendskab og kontakt til dansk.

I de senere år er antallet af unge sydslesvigere på efterskole- og højskoleophold i Danmark steget på grund af bedre støttemuligheder til især tyske statsborgere.

Se statistik over udviklingen fra 1844 til 2012 her.

Litteratur:
Lars N. Henningsen: Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler - før og nu. Arkivserien, nr. 13 udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 2007.