ELEVAMBASSADØRER SKAL OPLYSE DANSKE UNGE

Tilføjet 03. jul 2013 - 11:19
Del nyheden

Undervisningsministeren mener, at unge danskeres viden om Sydslesvig også skal komme fra elevambassadører og andre folkeoplysende tiltag.

Flensborg Avis skriver i dag, at undervisningsminister Christine Antorini (S) ikke mener, at undervisningen om det danske mindretal i Sydslesvig behøver at blive styrket i folkeskolen.

- Det er ministeriets indtryk, at de historiebøger, der anvendes i folkeskolen i dag, i høj grad indeholder opslag og forløb om netop det sydslesvigske spørgsmål.

Det fremgår af et svar, som undervisningsministeren netop har givet MF Martin Henriksen (DF).

- Endvidere fremgår det af Sydslesvig-loven, at der kan gives økonomisk støtte til folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet og til samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark. Sydslesvigudvalget udformer den konkrete tilskudspolitik, ligesom det er udvalget, der beslutter, hvilke konkrete initiativer der skal fremmes, skriver Christine Antorini.

Martin Henriksen har konkret spurgt undervisningsministeren om, hvordan ministeren agter at styrke undervisningen i folkeskolen med det formål at give danske unge større viden om og indblik i de historiske forhold omkring det danske mindretal i Sydslesvig.

Den danske undervisningsminister slutter af med at pege på den oplysningsindsats, som Sydslesvigs elevambassadører udfører.

- Ambassadørerne besøger danske uddannelsesinstitutioner eksempelvis i forbindelse med undervisningsforløb, der tematisk kredser om emner som mindretal, identitet, kulturmøde, fjendebilleder og fordomme. Dette og en række lignende projekter skal bidrage til, at unge danskere stifter bekendtskab med det danske mindretal i Sydslesvig, skriver Christine Antorini.

Læs hele artiklen på Flensborg Avis' hjemmeside her.