ENGELBRECHT SENDER ØNSKE TIL GRÆNSEFORENINGEN

Tilføjet 12. okt 2011 - 10:31
Del nyheden

Det nye medlem af Sydslesvigudvalget, MF Benny Engelbrecht (S), nævnte i går Grænseforeningen i positive vendinger i en artikel på sin egen hjemmeside - artiklen stammede fra GRÆNSEN.DK, hvor han er tilknyttet som kommentator. Under overskriften ”Godt naboskab forpligter” skriver Benny Engelbrecht:

”Åbne grænser sikrer let adgang til arbejdspladser og uddannelsesmuligheder i grænselandet. Grænseoverskridende kriminalitet skal bekæmpes – ikke med grænsebomme, men med et bredt og grænseoverskridende samarbejde mellem dansk og tysk politi. For et godt naboskab forpligter. Derfor vil en afskaffelse af det danske retsforbehold også være et stort skridt mod at anerkende og styrke det dansk-tyske samarbejde.

I den sammenhæng spiller også Grænseforeningen en rolle, for i denne kreds af danskere er der en særlig forståelse for grænselandets udfordringer. Jeg kan kun sende et fromt ønske om, at Grænseforeningen vil bidrage til debat om grænselandet i mange år fremover, for kun med viden og debat kan grænselandet fortsat udvikles.”

Benny Engelbrecht kommentar på GRÆNSEN.DK kan læses og kommenteres her.