Er mindretalsstøtten over grænsen?

Tilføjet 09. dec 2014 - 15:37
Del nyheden

TV Syd stiller i denne uge skarpt på det danske mindretal. Gennem en række artikler, udsendelser, fire korte dokumentarfilm og en live-transmitteret høring lægger kanalen op til debat om mindretallet og berettigelsen i fortsat økonomisk støtte fra Danmark.

Hvem er mindretallet? Føler medlemmerne sig danske, tyske eller begge dele? Hvilket sprog tales der i de sydslesvigske hjem? Og ikke mindst: Har den årlige danske støtte på godt en halv milliard kroner stadig sin berettigelse?

Disse og andre spørgsmål tager TV Syd i denne uge op i en temauge om Sydslesvig.  TVSyds dækning af Sydslesvig kulminerer torsdag med en livetransmitteret og offentlig høring. Her vil folketingspolitikere fra Sydslesvigudvalget, repræsentanter for mindretallet og grænselandseksperter diskutere disse og mange andre spørgsmål. Høringen finder sted på A. P. Møller Skolen i Slesvig.

Et dyrt teaterstykke?

TV Syd stiller i ugens løb skarpt på mindretallet gennem diverse TV-udsendelser og artikler på kanalens hjemmeside. Derudover sender kanalen fire korte dokumentarprogrammer under titlen I Tyskland har jeg hjemme.

Udgangspunktet for debatten er den bogaktuelle forfatter Egon Clausens udsagn om, at ”det danske mindretallet opfører et stort teaterstykke, der hedder danskhed.” Derudover graver udsendelserne i Karen Margrethe Pedersens undersøgelse Dansk sprog i Sydslesvig 1 & 2 fra 2000 for at give eksempler på, hvor mange i mindretallet der taler tysk derhjemme, og hvor mange der føler sig mest danske mm.

Eksempelvis berettes det i et indledende indslag, at kun 15 % af mindretalseleverne føler sig mest danske, mens hele 50 % føler sig mest tyske. De resterende 35 % føler sig mest som både danske og tyske. Det er der dog ikke noget odiøst i, påpeger formanden for Sydslesvigsk Forening, Jon Hardon Hansen, i indslaget. Mindretallet har altid levet i en tysk kontekst, og det er helt naturligt, at det influerer både på sindelag og sprog. Som sådan har mindretallet altid været dansksindede, tyske statsborgere.

Både-og i stedet for enten-eller

Denne dobbelthed i sindelaget giver Katrine Hoop, der er en del af det danske mindretal, udtryk for. I indslaget fortæller hun, at hun føler sig både som en del af det tyske samfund og tæt knyttet til Danmark og dansk kultur, hvilket hun beskriver som noget, hun bliver beriget af. 

Det er netop denne bindestregsidentitet, som bl.a. også Grænseforeningens formand, Mette Bock, har advokeret for, da den er et lysende eksempel på fredelig sameksistens mellem flertals- og mindretalsbefolkninger og deres kulturer. Desværre er denne berigelse igennem den flerkulturelle sameksistens det, der indtil videre fylder mindst i TV Syds Sydslesvig tema. Men det kan nå at ændre sig, ikke mindst ved debatten under torsdagens høring i Slesvig.            

Du kan læse mere på TV Syds hjemmeside.