EUROPA KAN LÆRE AF 1864

Tilføjet 25. maj 2013 - 11:29
Del nyheden

Næste år er 150-året for krigen i 1864. Den begivenhed skal udbredes både nationalt og internationalt, for historisk bevidsthed for de unge generationer er helt og aldeles afgørende for at undgå gentagelser i fremtiden, mener Grænseforeningen, der lørdag er samlet til det årlige sendemandsmøde i Vingstedcentret ved Vejle.

Grænseforeningen advarer mod den opfattelse, at ”1864” alene er et dansk-tysk anliggende, som man tager for løst på:
- 150-året for krigen i 1864 er ikke blot en national begivenhed. Det er også en international. Ikke bare i den umiddelbare dansk-tyske sammenhæng, men også ud i en bredere europæisk historie. Krigen i 1864 – og dens årsager – er en vigtig lære for nutidige generationer og en vigtig begivenhed at huske i hele Europa, siger Finn Slumstrup, formand for Grænseforeningen.

Finn Slumstrup understreger behovet for, at de europæiske regeringer – og især den danske og den tyske – styrker undervisningen om disse historiske aspekter. Og samtidig bremser den udhuling af den historiske bevidsthed, der har fået lov at slå rod.

- I 1864 var det dansk-tyske grænseland Europas brændpunkt. Tysk og dansk nationalisme stod over for hinanden. Bismarck vandt krigen og fik det rygstød, som førte til dannelsen af det tyske kejserrige, som igen førte til først 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. I dag, 149 år senere, står man nu sammen i det dansk-tyske grænseland. Enhver form for gentagelser skal undgås i fremtiden. Derfor er historisk bevidsthed for de unge generationer helt og aldeles afgørende, mener Finn Slumstrup.

Grænseforeningen er selv engageret i 150-året for krigen i 1864 næste år, men særligt fokus er der på grænselandets fremtid og dermed de unge. Blandt andet er Grænseforeningen involveret i planerne om et ungdomsmøde under Dybbøl Forum, der har hentet inspiration i et af Grænseforeningens tidligere projekter, ”Generation Slesvig”. Unge danskere og tyskere skal samles i et grænseoverskridende samarbejde om udformningen af fremtidens grænseregion.

Der er 162 tilmeldte deltagere til lørdagens sendemandsmøde, hvor formanden for Sydslesvigsk Forening Dieter Paul Küssner er inviteret til at tale om den aktuelle situation i Sydslesvig.

Finn Slumstrup, forfatter og foredragsholder, har været formand siden oktober 2005. Han har varslet, han træder tilbage til næste års sendemandsmøde.

Grænseforeningen blev stiftet i 1920 og har i dag ca. 15.000 medlemmer og 70 lokalforeninger fordelt i hele landet.

PROGRAM
Grænseforeningens sendemandsmøde finder sted lørdag den 25. maj kl. 10.00–16.30 i Vingstedcentret ved Vejle.

Kl. 9.30: Kaffe og morgenbrød
Kl. 10.00: Morgensamling med indslag af Dansk Skoleforenings opsætning af musicalen Pinocchio. Over 60 musikere og sangere medvirker.
Kl. 11.00: Sendemandsmødet åbnes. Bestyrelsens beretning.
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Sendemandsmødet genoptages
Kl. 15.00: Kaffe
Kl. 15.30: Indlæg ved formand for Sydslesvigsk Forening Dieter Paul Küssner om den aktuelle situation i Sydslesvig
Kl. 16.15: Sendemandsmødet genoptages
Kl. 16.30: Sendemandsmødet afsluttes
Kl. 16.30: Bestyrelsesmøde med konstituering