Færre tyske elever lærer dansk

Tilføjet 23. nov 2015 - 13:14
Del nyheden

”Visionsløst”, skriver Flensborg Avis i en leder om den slesvig-holstenske regerings sprogpolitik, når det gælder dansk.

Omfanget af danskundervisning i de offentlige tyske skoler er faldet markant i de senere år.

Det fremgår af et svar på et skriftligt spørgsmål, som SSWs landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering har stillet til den slesvig-holstenske undervisningsminister Britta Ernst (SPD).

Af undervisningsministerens svar fremgår det, at der i løbet af en syvårig periode er 20 procent færre tyske børn, der vælger dansk som frivilligt valgfag fra 7. klasse: I skoleåret 2006/2007 modtog 9.858 tyske elever danskundervisning. I skoleåret 2013/2014 var dette tal faldet til 7.804.

I en leder i Flensborg Avis under overskriften ”Uambitiøse politikere i Kiel” kritiseres den slesvig-holstenske regering for ikke at udstikke en kurs, og det kaldes visionsløst, at dansk alene er et frivilligt valgfag fra 7. klasse på de offentlige tyske skoler. I Danmark lærer alle elever tysk fra 5. klasse og endnu tidligere i grænsekommunerne Aabenraa og Tønder.

”Delstatens mindretalskommitterede Renate Schnack gør en stor indsats for at italesætte udfordringen med blandt andet frisisk og dansk. Men det er op til regeringens medlemmer og ikke mindst undervisningsminister Britta Ernst og ministerpræsident Torsten Albig at begynde med at konkretisere en strategi for, hvordan man kommer videre”, lyder det i lederen, der fortsætter.

”Der er ingen, der forventer, at alle slesvig-holstenere tvangsindlægges til at lære dansk. Her er det indlysende oplagt at satse grænsenært i trekanten mellem Husum, Rendsborg og Flensborg”.

Af undervisningsministerens svar fremgår det også, at antallet af skoler i Slesvig-Holsten, som underviser i dansk i samme periode er steget fra 114 til 153. Tallet er alene udtryk for, at man på disse skoler er i stand til at tilbyde danskundervisning, og altså ikke udtryk for, at man rent faktisk gør det, skriver undervisningsministeren i sit svar.