Flensborg Avis slipper for tilbagebetaling

Flensborg Avis skal alligevel ikke tilbagebetale godt 3,7 millioner kroner, som avisen har modtaget i mediestøtte

Tilføjet 22. nov 2016 - 12:33
Del nyheden

Flensborg Avis skal alligevel ikke tilbagebetale næsten 3,7 millioner kroner, som avisen har modtaget i mediestøtte.

Det står fast, efter at Medienævnet i går omgjorde sin beslutning om, at Flensborg Avis skulle tilbagebetale hele mediestøtten for 2015. Hvis beslutningen var blevet fastholdt, var der lagt op til, at Flensborg Avis skulle fyre op mod en tredjedel af sine redaktionelle medarbejdere.

Jørgen Møllekær, der er chefredaktør og administrerende direktør for Flensborg Avis, er mere end tilfreds med afgørelsen.

”Vi er selvsagt jublende glade for den beslutning. Vi vil gerne sige tak for, at et helt enigt Folketing med sin beretning til Medienævnet har bakket op om det synspunkt, som vi har forfægtet hele tiden: At det aldrig har været nogens hensigt hverken politisk eller administrativt fra Medienævnets side at ramme Flensborg Avis så hårdt, som en fratagelse af mediestøtten ville have medført”, siger han.

Medienævnet omstødte tilbagebetalingskravet fra september 2016, efter at alle Folketingets partier undtagen Venstre havde kaldt kulturminister Bertel Haarder (V) i samråd om sagen. Et enigt Kulturudvalg i Folketinget sendte efter samrådet en beretning til Medienævnet.

”Udvalget bemærker, at det ikke har været hensigten med reglerne at afskære medier i grænselandet, som f.eks. Flensborg Avis, fra at modtage mediestøtte, da disse medier er med til at opfylde mediestøttelovens formål om at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter”, fremgår det af Kulturudvalgets beretning.

Tilbagebetalingskravet blev stillet på baggrund af Medienævnets fortolkning af loven om mediestøtte, der trådte i kraft i december 2013. Loven fastslår, at medier, der er helt eller delvist offentligt ejede, ikke kan modtage mediestøtte. I afgørelsen omkring tilbagebetalingskravet betragtede Medienævnet Flensborg Avis som offentlig ejet, da avisen i 2015 modtog over halvdelen af sine indtægter fra Folketingets Sydslesvigudvalg.

Både Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget har efterfølgende argumenteret for, at de midler, der årligt udbetales til Flensborg Avis som del af Folketingets bevillingen til det danske mindretal i Sydslesvig, skal betragtes som en særlig kulturstøtte og ikke som almindelig driftsstøtte.

Kulturudvalget fremfører nu i sin beretning, at kulturministeren på samrådet bekræftede, at det er regeringens hensigt at præcisere loven, så begrænsningen af mediestøtten ikke gælder for medier i grænselandet. Derved undgås det, at lovens fortolkning i fremtiden får utilsigtede virkninger.