FOLKEMØDE: FÆLLESSKABET ER STATSLIGGJORT

Tilføjet 14. jun 2013 - 11:28
Del nyheden

Der var fuldt hus i Mindretallenes telt til den første debat på folkemødets første dag.

- Vi har statsliggjort fællesskabsforpligtelsen, lød det fra professor Ove Kaj Petersen i Mindretallenes telt torsdag den 13. juni. Udgangspunktet for debatten, hvor også kulturminister Marianne Jelved deltog, var spørgsmålet, hvorvidt fællesskabet er sat på automatpilot?

Ove Kaj Petersen forklarede videre, at det skisma, at fællesskabet er regeringens ansvar, er udfordringen. Man tænker sig ud af fællesskabet, når fællesskabet kun er regeringens problem.

Debatten varede en time, og de fremmødte i Mindretallenes telt fik også lejlighed til at give deres besyv med. Marianne Jelved udtrykte et håb om, at folkeoplysningen kan bruges til via dialog at kortlægge og gøre sig forestillinger om, hvad hovedudfordringerne for Danmark er i dag og i morgen.

- Hvad var udfordringerne i 1800-tallet? Demokrati. At almuen skulle blive et oplyst og selvbevidst folk. Men det er jo en anden udfordring i dag: At vi besinder os på vores europæiske identitet, at vi ikke kun er danske, sagde Marianne Jelved.

Senere på dagen fik Mindretallenes telt besøg af Svanekes brygmester Jan Paul, der er født og opvokset i Sydslesvig, og fortalte om sin livsrejse fra Duborg over München til Svaneke.