Fonde Grænseforeningen administrerer

Grænseforeningen administrerer en lang række fonde og legater, hvis formål er at yde støtte til dansk nationalt arbejde i grænselandet, fortrinsvis syd for grænsen.

De fleste fonde/legater kan ikke søges, idet fundatsen forudser årlig uddeling til et nærmere defineret formål, medens andre legater uddeles efter indstilling fra organisationer.

Fonde/legater der kan søges:
 

 • Oberst H. Parkovs mindefond
  Nationale og sociale formål i Grænseegnene. Fortrinsvis foreninger og institutioner. Årlig uddeling ca. 200.000 kr. Ansøgningsfrist: 1. september.

 • De Piper-Backhauske legater
  Skole, kirke og kulturelle formål i Sydslesvig. Årlig uddeling ca. 20.000 kr. Ansøgningsfrist: 1. april.

 • Redaktør Jens Jessens mindelegat
  Dansk sprog og ånd i Sønderjylland, navnlig syd for grænsen. Årlig uddeling ca. 50.000 kr. Ansøgningsfrist 1. oktober.

 • Det unge grænseværn - Fond
  Fortrinsvis dansk ungdomsarbejde i grænselandet. Årlig uddeling ca. 100.000 kr. Ansøgningsfrist 1. april.

 • Alving Fonden
  Danske nationale formål i Sønderjylland. Årlig uddeling kr. 500.000 kr. Ansøgningsfrist løbende.

 • Brdr. Brousts Legat
  Nationale kulturelle formål til støtte for danskheden i Sydslesvig. Årlig uddeling ca. 60.000 kr. Ansøgningsfrist 1. april.

 • Anne Marie og Viggo Bønnerups Fond
  Yder støtte til unge sydslesvigeres efterskoleophold i Danmark. Ansøgningsfrist: 30. april.
  Ansøgningsskema
  Elektronisk ansøgningsskema

Ansøgninger:
 

Ansøgninger stiles til det pågældende legat og indsendes til:

Grænseforeningen
Peder Skrams Gade 5
1054  København K

inden den anførte ansøgningsfrist.