Foreningskonsulenten

Foreningskonsulent Claus Jørn Jensen
 

Foreningskonsulenten står til rådighed for lokalforeningerne i forbindelse med:

 • rådgivning af lokalforeningens bestyrelse
 • deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger (når nødvendigt)
 • opbygning af venskabsforbindelser i Sydslesvig
 • tilrettelæggelse af venskabsbesøg i Sydslesvig
 • tilrettelæggelse af lokalforeningens årsprogram
 • tilrettelæggelse af ture til Sydslesvig
 • støtte når lokalforeningen har en stand ved dyrskuer, messer o.l.
 • tilrettelæggelse af hvervekampagner
 • ajourføring af aktivitetskalender i Grænsen og på hjemmesiden
 • kontakt til gæstelærerbesøg
 • kontakt til Sydslesvigske Børns Ferierejser og Elevudveksling
 • når ideer skal blive til virkelighed

 

claus jørn jensen

Claus Jørn Jensen

Aabenraavej 22
6400 Sønderborg
E-mail: graenseforeningen@privat.dk
eller: cjj@graenseforeningen.dk
Tlf.: 74 48 96 02
Mobil: 21 72 13 35

   

Sekretariatsmedarbejder Flemming Hvass

 • Udsendelse af kontingentopkrævninger
 • Udsendelse af Dybbølmærker
 • Medlemsservice, herunder ind- og udmeldelser
 • Hjælp til opsætning og trykning af lokalforeningers arrangementskalender
 • Hjælp til brug af medlemsdatabase


 

Flemmming Hvass
Flemming Hvass
 fh@graenseforeningen.dk
Kontorassistent
Tlf. 33 36 84 25