Forretningsorden

Forretningsorden

for Sammenslutningen Grænseforeninger i Sydvestjylland.

 

Sammenslutningen Grænseforeninger i Sydvestjylland dækker kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Ribe, Varde og Vejen.

Sammenslutningen ledes af et 2-mandsudvalg (koordinator og sekretær/kasserer) i samarbejde med formændene for enkeltforeningerne eller en af formanden udpeget repræsentant.

Sammenslutningen afholder mindst et årligt formandsmøde, hvor man bl.a. behandler:

  • Samarbejdet mellem enkeltforeningerne.
  • Enkeltforeninger, der har behov for særlig støtte.
  • Planlægning af evt. fællesarrangementer, f.eks. Skibelundmødet, studieture m.v.
  • Budget og regnskab, herunder kontingentandel for Sammenslutningen.
  • Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for ”Vesterled”.
  • Valg af koordinator og sekretær/kasserer.

Koordinatoren udarbejder dagsorden for formandsmødet og leder mødet.

Sekretæren sørger for udsendelse af indbydelsen og tager referat fra mødet.

Godkendt på kredsgeneralforsamlingen for kreds 22

10. april 2010'

Verner Jensen                             Ib Ansgar Jensen

Dirigent                             Sekretær.

Denne forretningsorden erstatter forretningsorden for Grænseforeningen – Ribe amt – stiftet 28.10.1923