Foruroligende udvikling for mindretal i Europa

Tilføjet 27. nov 2014 - 15:51
Del nyheden

Menneskerettigheder og demokrati er under pres flere steder i dagens Europa, også inden for EU’s grænser. Mange mindretal er udfordrede af at hverken deres hjemlande eller EU varetager deres rettigheder, slog talerne fast på fredagens mindretalskonference i Folketinget. Opfordringen lød, at EU bør lade sig inspirere af det dansk-tyske grænselands mindretalsmodel.

”Historisk velbegrundet” kaldte Folketingets næstformand, Bertel Haarder (V), konferencen, ”Det dansk-tyske grænseland - en inspiration for Europa”, i sin åbningstale. Her refererede han til, hvordan grænselandet på trods af de historiske konflikter i dag er et imponerende eksempel på, hvordan fredelig og endda gensidig velvillig sameksistens mellem forskellige folkegrupper er mulig. Samtidig perspektiverede han grænselandets situation til de aktuelle forhold andre steder i Europa, særligt på Balkan og i lande såsom Ungarn, hvor mindretalsrettigheder i dag er under pres.

Mindretal i Ungarn under pres

Mindretalskonferencens talere – MF Eva Kjer Hansen (V), generalkonsul Henrik Becker-Christensen, professor Uffe Østergaard og FUEN-vicepræsident, Dieter Paul Küssner – bekræftede i deres taler denne tilstand i Europa. Talerne tegnede et billede af en grundlæggende spænding mellem nationalstatstankegangen, som EU er opbygget på, og staternes anerkendelse af mindretallenes heraf afvigende tilhørsforhold.   

Som formand for Folketingets Europaudvalg tog Eva Kjer Hansen de europæiske briller på og tog teten op fra Bertel Haarders åbningstale, idet hun berettede fra udvalgets sidste besøg i Ungarn. Her oplevede hun, hvordan demokratiske værdier og menneskerettigheder er under pres. Mindretallenes, og især romaernes, rettigheder bliver trådt under fode. Derfor beklagede hun også særligt, at indsatsen over for mindretallene er fraværende på EU-niveau, idet den ikke er medtænkt i den nye EU-kommissions sammensætning.

På denne baggrund opfordre Eva Kjer Hansen det danske og det tyske mindretal til at fortsætte deres arbejde med, gennem de europæiske, nationale mindretals paraplyorganisation, Federal Union of European Nationalities (FUEN), at samle 1 mio. underskrifter til det såkaldte Minority SafePack initiativ, der skal sikre mindretallenes rettigheder inden for EU. Initiativet er tidligere blevet afvist af EU-kommissionen. Eva Kjer Hansen mener dog, at den folkelige mobilisering skal fortsætte, for vi bliver som EU-borgere nødt til at tage diskussionen om, hvordan vi behandler mindretal og menneskerettigheder inden for EU's grænser. Og denne diskussion, mener Eva Kjer Hansen, skal Danmark stille sig i spidsen for, for dermed at sikre fredelig sameksistens i EU.    

Hver 7. europæer tilhører et nationalt mindretal

Henrik Becker-Christensen gjorde opmærksom på, at mindretalsspørgsmål er forskellige i forskellige regioner, og at grænselandets mindretalsmodel derfor ikke kan bruges en-til-en som eksportvare. Derimod understregede han, at modellen kan bruges som ”moralsk forbillede” for, hvordan mindretal behandles. For, som han sagde, ordlyden i København-Bonn erklæringerne, der sikrer mindretallenes rettigheder og er en grundpille for den fredelige sameksistens i det dansk-tyske grænseland, er ikke en selvfølge i andre dele af Europa.

Pointen om at bruge grænselandets mindretalsmodel om ikke som eksporterbart forbillede så i hvert fald som inspiration for at løse mindretalskonflikter i andre egne af Europa, blev også taget op af Dieter Paul Küssner. Han forklarede, at netop denne model er bredt anerkendt af FUEN’s 90 medlemsorganisationer. Han gjorde endvidere opmærksom på, at hver syvende europæer tilhører et nationalt mindretal eller taler et regionalt sprog, og at det netop derfor er bydende nødvendigt også politisk at arbejde hen imod gode, politiske rammer for den fredelige sameksistens.

Eva Kjer Hansen slog fast, at anerkendelsen af mindretallenes rettigheder er nødvendig for at bevare demokratiet og den fredelige sameksistens i EU. Og det er netop her, mindretalsforholdene i det dansk-tyske grænseland er en oplagt inspirationskilde for andre egne i Europa, påpegede hun.

Konferencen blev afholdt fredag den 21. november i Folketinget og blev arrangeret af Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen i samarbejde med Folketinget, Bund Deutscher Nordschleswiger og Udenrigspolitisk Selskab.

 

Se hele konferencen på Folketingets web-tv.