Donationer

Grænseforeningen er afhængig af donationer fra private for at kunne udføre sit arbejde. Som almenvelgørende forening er Grænseforeningen godkendt i henhold til Ligningslovens § 8 A, stk. 1, hvilket betyder, at alle donationer ydet i 2019 på op til 16.300 kr. er fradragsberettiget for giveren. Der er ingen nedre beløbsgrænse.

Grænseforeningen har pligt til at indberette fradragsberettigede gaver, hvorefter fradraget vil blive indregnet i giverens selvangivelse. Hvis du ønsker at give en gave til Grænseforeningen, oplys da venligst dette på en e-mail til Flemming Hvass. I den forbindelse bedes du også oplyse dit cpr-nummer.

På forhånd tak for enhver gave til Grænseforeningen. Der kan indbetales på giro: 300 1849 eller på Grænseforeningens konto i Danske Bank: Reg.nr.: 3001  Konto-nr.: 0003001849. Donationer kan også indbetales via MobilePay på tlf. 26 26 64.