Donationer

Grænseforeningen er afhængig af donationer fra private for at kunne udføre sit arbejde. Som almenvelgørende forening er Grænseforeningen godkendt i henhold til Ligningslovens § 8 A, stk. 1, hvilket betyder, at alle donationer på op til 15.900 kr. er fradragsberettiget for giveren. Der er ingen nedre beløbsgrænse.

Grænseforeningen har pligt til at indberette fradragsberettigede gaver, hvorefter fradraget vil blive indregnet i giverens selvangivelse. Hvis du ønsker at give en gave til Grænseforeningen, oplys da venligst dette på en e-mail til Flemming Hvass. I den forbindelse bedes du også oplyse dit cpr-nummer.

På forhånd tak for enhver gave til Grænseforeningen. Der kan indbetales på giro: 300 1849 eller på Grænseforeningens konto i Danske Bank: Reg.nr.: 3001  Konto-nr.: 0003001849. Donationer kan også indbetales via MobilePay på tlf. 2134 3405.