Fyn, Grænseforeningerne på Fyn

Fyn, Grænseforeningerne på Fyn

De fynske lokalforeninger af Grænseforeningen, har hidtil været delt op i 3 kredse og som sådan været en del af Grænseforeningens tidligere organisation.

På et samlet møde mellem alle kredsene, den 7. januar 2010 i Årslev, var der enighed om, at der ikke længere skal være formelle kredse på Fyn, og at disse ophæves ved generalforsamlinger der afholdes den 13. april.

Efter generalforsamlingen samles deltagerne for at etablere et samarbejdsforum, der skal dække alle lokalforeningerne.

 

Kontakter

Kasserer.

Adr. : Havrevænget 19, Gl Brenderup, 5464 Brenderup

Koordinator for samarbejdet
Egevej 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

Tlf. Priv. 65 90 22 40

Kalender