Grænseforeningens Pris

"Grænseforeningens Pris":

Grænseforenigens Pris gives til en person eller organisation, der enten med vedholdenhed eller på nyskabende vis har ydet en ekstraordinær indsats for at øge kendskabet til Sydslesvig, til grænselandets forhold og til mindretal.

Grænseforeningens Pris er på 20.000 kr. og overrækkes ved Grænseforeningens Sendemandsmøde.

Vil du nominere en person?
Du er velkommen til at foreslå en person eller organisation, som du synes, skal modtage Grænseforeningens Pris. Skriv til ket@graenseforeningen.dk. Deadline for nominereringer den 31. december.
 

Uddeling af Grænseforeningens Kulturpris, der især rettede sig mod personer og organisationer i Sydslesvig med henblik på at påskønne og opmuntre til kunstnerisk indsats blev indstillet i 2018. Prisen blev herefter ændret til Grænseforeningens pris - se ovenfor.

Følgende har modtaget Grænseforeningens Kulturpris:

2018 Tidligere formand for SSW Gerda Eichhorn

2016 Mindretalskommitteret Renate Schnack

2015 Igangsættere Anders Kring og Ronny Grünewald, SdU

2014 Næstformand for SSF Gitte Hougaard Werner

2011 Leder af Aktivitetshuset Katrine Hoop

2009 Formand for SSF i Egernførde Fred Witt

2007 Fhv. skoleinspektør Alfred Mejenborg, Sydslesvigske Børns Ferierejser

2006 Museumsleder Nis Hardt, Danevirke Museum

2004 Organisationskonsulent Johan Herold

2003 Dr. Phil. Lars N. Henningsen, Flensborg

2002 Giesela og Bodo Daetz, Kobbermølle

2000 Tidl. landssekretær i SSW Rolf Lehfeldt, Flensborg

1997 Lektor Karin Johannesen-Bojsen, Flensborg

1996 Galleriejer Henry Buhl, Mikkelberg, Hatsted

1993 Grafiker og fotograf Helge Krempin, Flensborg

1992 Maleren Sophie B. Jensen, Flensborg

1990 Else og Knud Fanø, Flensborg

1989 Forfatteren Franz Wingender, Flensborg

1987 Skuespilleren Hans Jørgen Henningsen, Nibøl

1985 Maleren Ingrid Nørgaard, Flensborg

I 2016 modtog daværende mindretalskommitterede i Slesvig-Holsten, Renate Schnack, Grænseforeningens kulturpris, der blev overagt af daværende formand for Grænseforeningen, Mette Bock.