Grundplan Frøslevlejren 1944-45

 

H1 og H7

"Stikkerbarakker". Her sad i en
slags beskyttelsesforvaring
personer, der var efterstræbt af
modstandsbevægelsen - eller
pårørende til sådanne personer.

H6 Sygebarak, infirmeri
H2-H5 Barakker for mandlige fanger
H8-H15 Barakker for mandlige fanger
H16-H17 Barakker for kvindelige fanger
W1-W2 Snedkerværksted
W3 Smedje
W4 Vaskeri
W5 og W7     Køkkener og spisebarakker
W6 Depot
W8 Aflusningsbarak
W9 Modtagelsesbarak og arrest
(Einzelhaft)
   
K1 Vagtlokaler
K2 Kommandantskab og
administration
K3 Besøgsbarak, pakkekontrol
K4 Depot
K5 Kantine og spisesal
K6 Bolig for officerer
K7 Bolig for kommandant og
vagtkompagnichef
K8 Lejrkontor (Geschäftszimmer)
og boliger
K9 Badeanstalt
K10 Garager
K11 Mandskabsbarak
K12 Mandskabsbarak og
lægekonsultation
K13 Benzin- og oliedepot
K14 Brændselsskur og hestestald
T1-T6 Vagttårne

 

Privacy
Tags - KUN FOR GRÆNSEN
Picture