Grundskolen

Her på siden finder du Grænseforeningens undervisningstilbud målrettet grundskolen. Hvis du er lærer i folkeskolen, på en friskole eller anden grunduddannelse og ønsker at arbejde med globale problemstillinger, er der god inspiration at hente i det dansk-tyske grænseland.

Grænselandets spændende historie, natur og sproglige mangfoldighed kan nemt kobles med aktuelle temaer som kulturmøde, flertal og mindretal, sprogundervisning, miljø mm.

 

Grænselandet i Grundskolen

Kulturmødeambassadørerne: Et korps af unge bindestregsdanskere, der går i dialog med din klasse om identitet og danskhed. Mest for de ældste klassetrin.

Foredrag og besøg på din skole: Vores foreningskonsulenter holder foredrag om grænselandets, dets kultur og historie. Din klasse kan også få besøg af en gæstelærer fra Sydslesvig.

Lejrskole: Opdag grænselandet sammen med din klasse ved at tage på lejrskole i Sydslesvig. 

Elevudveksling: Elever fra 4. klasse og opefter kan deltage i elevudvekslinger med sydslesvigske børn på samme alder. Det kan blive deres første møde med den globale verden, et kulturmøde og en mulighed for at udvikle sig. 

SydslesvigCrew: Et korps af sydslesvigske elever der tager imod skoleklasser fra Danmark, fortæller om deres hjemegn og viser rundt på deres skole.

danskmindretal.dk: Digitalt undervisningssite om mindretallet syd for grænsen. Til fagene dansk, tysk, samfundsfag og historie 7.-9. klasse.

 

Kulturmødeambassadørerne

Grænseforeningens Kulturmødeambassadører (KMA) er et landsdækkende dialogkorps bestående af 40 flerkulturelle unge, der med udgangspunkt i personlige fortællinger om at vokse op med flere sprog og kulturer faciliterer dialogmøder og skriver blogindlæg.

Formålet med dialogkorpset er dels at oplyse om mindretal og det dansk-tyske grænseland, dels at vise at det er muligt at føle sig dansk samtidig med at man også føler sig knyttet til andre sprog og kulturer, der er i ens bagage.

Kulturmødeambassadørerne går i dialog med de ældste klasser i grundskolen.

Læse mere på Kulturmødeambassadørernes hjemmeside. 

 

Foredrag og besøg på din skole

Grænselandet er flerkulturelt og har været det altid. Udviklingen er gået fra konflikt til fredelig sameksistens. Hvorfor? Hvordan? Hvad kan vi lære i forhold til det lokale kulturmøde? Grænseforeningens foreningskonsulent holder foredrag om grænselandets kulturhistorie. For mere information eller for booking af foredrag ring eller skriv til foreningskonsulent Claus Jørn Jensen, cjj@graenseforeningen.dk, tlf. 2172 1335.

 

Lejrskole

I Sydslesvig findes flere velegnede steder til lejrskoleophold. Det er lejrskole- og kursuscenteret Christianslyst, Spejdergården Tydal, Skipperhuset i Tønning, Trenehytten og Kongenshus.

Grænseforeningens foreningskonsulent Claus Jørn Jensen, cjj@graenseforeningen.dk, tlf. 2172 1335, hjælper gerne med inspiration til planlægning af lejerskoleophold.

 

Elevudveksling

Grænseforeningen tilbyder børn at komme på udvekslingsophold i Sydslesvig. Elevudvekslingen tilbydes i samarbejde med Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Hvis dit barn går i 4. klasse eller derover kan et udvekslingsophold i Sydslesvig blive dit barns først møde med en anderledes kultur, men i en tryg familiær ramme. Jeres barn får tilknytning til et barn fra Sydslesvig, som har både dansk og tysk som modersmål.

Mødet er gensidigt, så jeres familie den først uge har et sydslesvigsk barn på besøg, hvorefter jeres barn tager med hjem til det sydslesvigske barn i den anden uge. 

Læs mere på Feriebarn.dk.

 

SydslesvigCrew

SydslesvigCrew er de danske fællesskolers juniorambassadører i Sydslesvig. SydslesvigCrew tager imod skoleklasser fra Danmark, fortæller om Sydslesvig og viser rundt på deres skoler og i lokalområdet.

Kontakt SydslesvigCrew gennem Dansk Skoleforening for Sydslesvig, tlf. +49 461 5047 119.

 

Danskmindretal.dk

www.danskmindretal.dk er et gratis undervisningssite, der skal styrke elevernes viden om det danske mindretal. Hjemmesiden indeholder undervisningsforløb til fagene dansk, tysk, samfundsfag og historie i 7.-9. klasse og er tilpasset færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål.

Som en livsnerve gennem forløbene giver sitet helt almindelige sydslesvigske unges livfortællinger, hvor unge syd for grænsen præsentes via en digital vennebog, hvor man kan se video og billeder og læse om fritidsinteresser, drømme, livretter mm. Gennem emner som f.eks. "identitet", "mindretal", "på grænsen af grænser", "selvbiografi som genre" og "spot på sprog og identitet" får eleverne en historisk og aktuel indsigt i det danske mindretal syd for grænsen, som de gennem vedkommende opgaver kan sætte i relation til egen identitet og livsfortælling.