Handlingsplan 2018

Intern aktivitet

Servicere sendemandsmøde, bestyrelse og udvalg samt formandskab.

 

Intensivere og konkretisere debatten om Grænseforeningens fremtidsperspektiver efter 2020.

 

Støtte og servicere foreningens lokalforeninger bedst muligt, herunder gennemføre fire årlige lokalforeningsmøder, redigere og udsende programmer, administrere medlemsdatabase, stå for kontingentopkrævning, kalender m.v.

 

Udsende nyhedsbreve jævnligt til lokalforeninger

 

Understøtte lokalforeningernes brug af medlemsdatabase.

 

Støtte og servicere lokalforeningernes arbejde for at hverve nye medlemmer, herunder fortsat udvikle og vedligeholde en såkaldt ”festival-kit”

 

Styrke indsatsen for bedre kontakter mellem Grænseforeningens lokalforeninger og foreninger i Sydslesvig  

 

Udarbejde og afrapportere resultataftaler

 

Fortsat tilpasse økonomistyring og regnskabsaflæggelse

 

I samarbejde med legat- og fondsbestyrelserne administrere og udarbejde regnskaber for 31 legater og fonde

 

Fortsat vurdere fondes og legaters relevans ud fra størrelse og formål

 

Administrere Arveprins Knuds Kollegium i samarbejde med kollegianerne

 

Fastholde samarbejdet i de nationale foreningers netværk

 

Ekstern oplysende aktivitet

Udgive Grænsen seks gange årligt


Udgive informationsbrochure om Grænseforeningen


Udgive informationsbrochure om feriebørn, Elevambassadører og Kulturmødeambassadører.


Udarbejde pressemeddelelser

Udsende nyhedsbreve

 

Yderligere arbejde for, at www.graenseforeningen.dk bliver porten til hele foreningens hjemmesidekompleks.

 

Optimere Grænseforeningens synlighed på sociale medier.

 

Deltage i Folkemødet på Bornholm


Telt med aktiviteter i samarbejde med SSF/Det danske mindretal og Sydslesvigudvalget. Fastholde samarbejdet med Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening.
 

Deltage i og synliggøre Grænseforeningen ved Årsmøderne i Sydslesvig, Ungdommens Folkemøde i København, Feriemessen i Herning, Historiske Dage i København, Skolemessen i Aarhus og Danmarks Læringsfestival i København. Hvor det er muligt, inddrages lokalforeninger i disse aktiviteter. Hver enkelt af aktiviteterne forudsætter et stort og grundigt forberedelsesarbejde, god intern kommunikation med lokalforeninger og netværk samt præcision med aftaler og logistik.

 

Gennemføre en uges højskolekursus i samarbejde med Rødding Højskole den 2. – 8. september 2018.

 

Intensivere samarbejdet med de sydslesvigske organisationer og Det sydslesvigske Samråd, hvor det er relevant, herunder planlægge og gennemføre det årlige delegationsbesøg i København.

 

Intensivere samarbejdet med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening og andre folkeoplysende foreninger med henblik på at styrke foreningens folkeoplysende arbejde om det danske mindretal.

 

Fastholde og udvikle Kulturmødeambassadørkorpset, herunder rekruttere og uddanne KMA’ere, gennemføre dialogmøder og synliggøre aktiviteterne maximalt.

 

Fortsætte samarbejdet med de journalistiske kandidatuddannelser på Syddansk Universitet og Flensborg Avis.

 

Aktiviteter i forbindelse med det kommende Genforenings-jubilæum

I samarbejde med 2020-sekretariatet under ledelse af Simon Faber støtte, at markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020 bliver stærkt forankret i Sønderjylland, men også landsdækkende og fremadrettet.


Støtte lokale aktiviteter i forbindelse med 2020-markeringen.


Arbejde for, at historien bliver fortalt, men på en måde så den bliver vedkommende for nutidens mennesker og således, at et stort antal danskere får et grundigere kendskab til de særlige historiske forhold og aktuelle muligheder i grænselandet.

 

Konkret arbejdes der med følgende aktiviteter:


Konference i Den Sorte Diamant den 10. januar 2020


Skabe kommunal opmærksomhed på alle genforeningssten


Udskrive en konkurrence for en genforeningssang


Udvikle et brætspil med fokus på Genforeningen


I samarbejde med Det danske Spejderkorps arrangere et større arrangement ved Genforeningssten


I samarbejde med SSF arbejde for at Genforeningen m.v. bliver indarbejdet i flest mulige grundlovstaler.


Udvikle Genforeningsbroderiet

 

Undervisning og børn og unge

Realisere aktiviteter i henhold til Sydslesvigudvalgets bevillinger:


Gennemføre 13. årgangs informationsbesøg i København


Styrke Sydslesvigske Børns Ferierejser gennem projektbevilling fra Sydslesvigudvalget.


Styrke udvekslings- og mødeaktiviteter

 

Fastholde og udvikle indsatsen for at synliggøre grænselandet i grundskole og ungdomsuddannelser ved hjælp af undervisningsmateriale, Elevambassadører, foredrag og kurser, efterskoleaktiviteter og muligheden for at tage 10. kl. på en dansk skole i Sydslesvig. Herunder øge interessen hos danske skoler og uddannelsesinstitutioner for lejrskole- og studieophold i Sydslesvig.

 

Videreudvikle og formidle undervisningsmaterialet IetGrænseland, herunder bearbejdning af dele af hjemmesiden til brug på tyske uddannelsesinstitutioner i Slesvig-Holsten.

 

Fastholde og udvikle samarbejdet med Dansk Skoleforening og Efterskoleforeningen om at motivere og støtte flere unge sydslesvigere til at tage på danske efterskoler.

 

I samarbejde med SdU gennemføre et weekend-seminar for hjemvendte sydslesvigske efterskoleelever.

 

Fortsætte samarbejdet med Dansk Skoleforening og Danevirke Museum om etablering af en besøgstjeneste på museet.

 

Støtte Grænseforeningens Ungdom (GFU) som et samlende netværk med unge fra alle Grænseforeningens aktiviteter.

 

I samarbejde med GFU sikre, at unge fra Grænselandet deltager i Roskilde Festival

 

I samarbejde med MINO Danmark arbejde for etablering af Løgumkloster Ny Højskole

 

Internationale aktiviteter

Etablere et langt kursus på Jaruplund Højskole for unge fra europæiske mindretal.


Støtte forsøg på at synliggøre nationale mindretal som brobyggere i Europa


Deltage i FUEN’s årlige konference