Historisk mindretalsmøde på Christiansborg

Tilføjet 19. nov 2014 - 15:05
Del nyheden

I år er det tyske mindretal blevet inviteret med til det danske mindretals årlige besøg i Folketinget. Det er første gang, at repræsentanter for grænselandets to nationale mindretal mødes med Folketingets Præsidium. 

I år besøger både det danske og det tyske mindretal Christiansborg. Det sker den 20. og 21. november, hvor repræsentanter for begge mindretal i fællesskab deltager i parlamentarisk debat og åbningen af Folketingets vandreudstilling ”Fjendskab og forsoning – det dansk-tyske grænseland fra 1864 til 2014”. I den forbindelse mødes begge mindretal i fællesskab for første gang nogensinde med Folketingets Præsidium.

Torsdag 20. november vil formand for Sydslesvigsk Forening, Jon Hardon Hansen, og formand for Bund Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, åbne Folketingets vandreudstilling ”Fjendskab og forsoning – det dansk-tyske grænseland fra 1864 til 2014”, der er udarbejdet af Museum Sønderjylland. Dette sker sammen med Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S), den slesvig-holstenske Landdagspræsident, Klaus Schlie, og Grænseforeningens formand, Mette Bock. Vandreudstillingen har tidligere været vist i Den Slesvig-holstenske Landdag, De Nordiske Ambassaders Fælleshus i Berlin, Haus Nordschleswig i Aabenraa og Den Danske Kirke i Bruxelles. I Folketinget kan udstillingen ses frem til den 19. december.     

Fredag den 21. november har Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen i samarbejde med Folketinget, Bund Deutscher Nordschleswiger og Udenrigspolitisk Selskab arrangeret en parlamentarisk konference. Under overskriften ”Det dansk-tyske grænseland – en inspiration for Europa” vil bl.a. MF Eva Kjer Hansen (V), professor Uffe Østergaard og FUEN-præsident, Hans Heinrich Hansen, belyse mindretalsforholdene i grænselandet. Konferencen åbnes af Folketingets næstformand, Bertel Haarder (V).

Kontakt Grænseforeningen for yderligere information: info@graenseforeningen.dk