Hørsholm, Grænseforeningen Hørsholm

Kontakter

Ørbækgårds Allé 222

2970Hørsholm

Tlf. 4586 7040 eller 2330 7949.roerdam@privat.dk

Kalender

Sted:

Hørsholm Sognegård Barakstien 2, Hørsholm (indgang fra Ridebanen)

Ph.d., historiker og tidligere leder af Søllerød Museum/Rudersdal Museer (1982-2012) Niels Peter Stilling taler om: