Hun holder porten til norden åben

Anke Spoorendonk er kender af Norden. Gennem 10 år kom hun særligt meget i Vesterås i Sverige, da hendes søn boede der. Hun læser gerne svensk og kan på ”skandinavisk” sagtens gøre sig forståelig på både svensk og norsk. Foto: SSW.

Tilføjet 07. feb 2018 - 10:50
Del nyheden

Hun har sagt farvel til politik efter 20 år, senest som kultur-, justits- og europaminister i Slesvig-Holsten. Men 70-årige Anke Spoorendonk er fortsat aktiv – nu også som formand for Foreningen NORDEN i Sydslesvig. Mød en nordisk europæer i interview med NORDEN NU, hvor hun slår fast, at hun mest af alt går ind for befolkningernes samarbejde:

Når man beder politiske iagttagere i Sydslesvig om en beskrivelse af Anke Spoorendonk, lyder det ikke sjældent, at hun er Sydslesvigs 'Mutti', en regional udgave af forbundskansler Angela Merkel. Og det skyldes ikke partitilhørsforholdet, Merkel er konservativ fra CDU, Spoorendonk er centrum-venstre fra Sydslesvigsk Vælgerforening. Nej, sammenligningen skyldes, at begge kvinder betragtes som samlende politiske personligheder, der rækker langt ud over deres egne vælgere. 
Historikeren Anke Spoorendonk har nu, i en alder af 70 år, trukket sig fra aktiv partipolitik, men fortsætter sit grænseoverskridende arbejde som nyvalgt formand for Foreningen NORDEN i Sydslesvig.

Over grænser

- Det dansk-tyske samarbejde har altid optaget mig. Det er jo livsnødvendigt for os i det danske mindretal syd for grænsen. Vi skal skabe forbindelser over grænsen for at eksistere. Og det mener jeg i det hele taget, at lande og regioner bør gøre i højere grad. Vi er jo ikke bare porten til Danmark, nej, vi er porten til Norden, siger Anke Spoorendonk og tilføjer, at regeringen i Schlesvig-Holsten i hendes periode vedtog en rammeplan for det dansk-tyske samarbejde, som beskriver delstaten som en del af Europas Norden.
- Rammeplanen var medvirkende til, at delstatsparlamentet fik observatørstatus i Nordisk Råd. Det handlede om at styrke Slesvig-Holstens rolle i den parlamentariske Østersøkonference og i Østersøsamarbejdet som helhed. Politisk set giver det Slesvig-Holsten mulighed for at markere sig som en del af det nordiske i Europa. For mig personligt har det altid været vigtigt at se og formidle, hvordan Norden har løst vigtige samfundsspørgsmål og ydet betydelige bidrag til kulturlivet.

Informationskontor i Flensborg

Anke Spoorendonk fremhæver, at Nordisk Ministerråd fortsat er en vigtig finansieringskilde for Det Nordiske Informationskontor i Flensborg. Det er hun utrolig glad for og hun tillægger den danske delegation ved Nordisk Råd æren for, at kontoret fortsat eksisterer. Kontoret rådgiver og hjælper de kræfter, der ønsker at fremme det nordiske samarbejde. Men kontoret står ikke alene.
- Det folkelige arbejde er dybt forankret i Foreningen NORDEN. Det tiltaler mig, at foreningen arbejder lokalt og konkret. Jeg er ikke så meget for abstrakte søndagstaler. Jeg ser det som foreningens opgave at skabe rammer for de gode møder mellem mennesker og formidle viden om Norden. Det kan være forfattermøder, udstillinger og meget andet. Vi har fat i den lange ende. Mulighederne for at styrke de menneskelige forbindelser mellem vores grænseland og det øvrige Norden er gode. Interessen er der.

Højskolerne kan spille stor rolle

- Jeg håber, at højskolerne kommer til at spille en større rolle. Vi har vores egen højskole Jaruplund, som sagtens kan tiltrække deltagere til ugelange nordiske kurser. I år afholder vi f.eks. det traditionelle Venskabsbystævne sammen med Jaruplund Højskole, lyder det fra den nye formand, som dog ikke vil tillægges æren for mere end godt er.
- Vi har en velfungerende bestyrelse, og jeg har et fint parløb med den hidtidige formand Svend Kohrt, som heldigvis er fortsat som næstformand. Min særlige indsats kan bestå i at få flere til at deltage i det nordiske arbejde. Det er værd at huske, at man kan gå begge veje gennem porten til Europa! Det gælder uanset om man rejser fysisk gennem porten eller om det er viden og holdninger, der udveksles.

Vi orienterer os efter Norden

For Anke Spoorendonk er Norden en måde at se omgivelserne og samfundet på. Hun fremhæver medborgerskab, arbejdsmarked, fagforeningernes betydning og hele velfærdsmodellen.
- I Sydslesvigsk Vælgerforening orienterer vi os efter den samfundsmæssige og politiske udvikling i Norden. På denne måde giver vi politikken i Slesvig-Holsten vigtige ny impulser - f. eks. i arbejdsmarkeds-, social- og uddannelsespolitikken, men også hvad angår kulturpolitikken. Vi står for et nærdemokrati, som det findes i de nordiske lande: Politiske beslutninger skal træffes så nært på borgerne som muligt og borgerne skal have mulighed for at få indflydelse på politikken. Derfor er det også helt naturligt for mig at engagere mig i Foreningen NORDEN. Jeg står for nordiske værdier og for befolkningernes samarbejde, siger Spoorendonk.

Dette interview blev bragt første gang den 1. januar 2018 i NORDEN NU. Interviewet bringes med tilladelse fra NORDEN NU.