Hvad betyder kultur?

Ordet kultur kommer af latin cultura, der betyder dyrkning eller forædling. Det var den tyske tænker Johann Gotfried Herder, der i 1700-tallet første gang hævdede, at alle folk, også såkaldte naturfolk, har en kultur, der omfatter både sprog, religion, tænkning, videnskab, kunst, normer etc., og at enhver kultur har samme værdi som andre.