Hvad ved du om grænselandet?

Her kan du udfordre dig selv, venner og familie i viden om grænselandet. Der er 100 spørgsmål om grænselandet i hver af de nedennævnte seks kategorier. Du kan klikke dig videre og finde svaret på hvert enkelt spørgsmål. God fornøjelse!

Find spørgsmål i seks forskellige kategorier:

 

Geografi

Ligger Bredsted ved den sydslesvigske øst- eller vestkyst?

Hvad hedder det sted, hvor det tyske mindretal i Sønderjylland samles til deres fester?

Mellem Slesvig og Rendsborg ligger Sydslesvigs højeste bakke. Hvad hedder den?
Svar: Scheelsberg.

Hvad hedder motorvejsrastepladsen nord for Rendsborg?

Hedder den fjord, som fører ind til Slesvig by, Slien, Ejderen eller Slesvig Fjord?Er Slien 33 km, 43 km eller 53 km. lang?

Hvad hedder indsøen vest for Haderslev?

Er det Fanø, Mandø eller Rømø, man sejler til fra Esbjerg? 
Svar: Fanø.

Til hvilken af de tre danske vadehavsøer fører en ebbevej?

Til hvilken dansk vadehavsø er der en dæmning?

Er dæmningen til Rømø ca. 9 km, 19 km eller 29 km lang?

Hedder den lille ø i Lillebælt ud for Haderslev Rømø, Fur eller Årø?

Hedder de to øer i Flensborg Fjord Okseøerne, Ertholmene eller Hirsholmene?

Hedder den lille ø ud for Genner Bugt Samsø, Fanø eller Barsø?

Hedder den største ø i Sønderjylland Samsø, Læsø eller Als?

Er der en eller to broer, som forbinder Jylland med Als?

Hedder den nye bro til Als Immervad Bro, A8 broen eller Alssundbroen?

Hedder den gamle bro til Als Pontonbroen, Christian den X’s Bro eller Dybbølsbro?

Sejler man til Bøjden, Søby eller Faaborg med færgen fra Fynshav?

Kører der biler eller tog på dæmningen til Sild?

Kaldes øer i Vadehavet, som ikke er inddigede, for værfter, halliger eller vader?

Tre af øerne i det sydslesvigske vadehav er geest-øerNævn to af dem.

Hedder den største ø i det sydslesvigske vadehav Sild, Fanø eller Mors?

Var Pelworm og Nordstrand indtil stormfloden i 1634 del af den samme ø?

Nogle øer har kun meget lave diger. Hvad kaldes disse diger?

Hedder den lille ubeboede ø ved Slesvig by Lavarden, Mågeøen eller Okseøen?

På hvilken ø har Danfoss sit hovedsæde?

Hvilket vandløb danner skel mellem Sønderjylland og den øvrige del af Jylland?

Hvilket vandløb danner skel mellem Sydslesvig og Holsten?

Hvad hedder byerne, hvor Kielerkanalen begynder og slutter?

Hvad hed den kanal mellem Østersøen og Nordsøen, der blev bygget 1777 – 1784?

Var den gravede del af Ejderkanalen 24 km, 34 km eller 44 km lang?

Er Kielerkanalen ca. 10 km, ca. 100 km eller ca. 150 km lang?

Hvad hedder Kielerkanalen på tysk?

Hvad kaldes havbund, som oversvømmes ved højvande og er tørlagt ved lavvande

Kaldes området mellem digerne og havet for baglandet, forlandet eller stranden? 

Hvad kaldes et morænelandskab, som ikke blev ændret under den sidste istid? 

Hvad kaldes områderne mellem bakkeøerne?

Er det tyske ord for bakkeø Geest, Berginsel eller Haubarg? 

Hvor i Sønderjylland når en bakkeø helt ud til havet

Hvad hedder egnen, der ligger øst for linien mellem Flensborg og Slesvig

Findes der en vandreklit på Sild?

Hvad er en kog

Er en "pril" et vaskepulver, en tidevandsrende i Vadehavet eller en revle? 

Er et moderne dige i sit fundament 50 m, 100 m eller 200 m bredt?

Er det i Sønderborg, Aabenraa eller Haderslev, der ligger en domkirke

I hvilken by kan man hele året købe julepynt i "Det gamle Apotek"?

I hvilken sønderjysk by har den danske kongefamilie haft et sommerslot siden 1935

I hvilken by har Sønderjyllands Symfoniorkester sit hjemsted?

Er det i Aabenraa, Broager eller Højer, at kirketårnet har to spir

Hvilken sønderjysk by har gadenavne som Skibbroen og Skibbrogade, men ingen havn mere? 

Hvilke kager er Christiansfeld berømt for?

Ligger det største skibsværft i Sydslesvig i Husum, Flensborg eller Egernførde?

Er det fra Flensborg, Sønderborg eller Nibøl, at biltoget via Hindenburg-dæminingen kører til Sild?

Er det Slesvig, Aabenraa eller Husum, som kaldes "Graue Stadt am Meer"? 

Administreres Nordfrislands Amt fra Haderslev, Husum eller Flensborg? 

Ligger Det frisiske Institut i Tønder, Heide eller Bredsted? 

Findes verdens længste julekalender i Tønder, Varde eller Tønning?
Svar: I Tønning.

Ligger Gottorp Slot i Slesvig, Fredensborg eller Læk?

I hvilken sydslesvigsk by ligger der en domkirke? 

A. P. Møllers Fond donerede i 2005 et dansk gymnasium til Sydslesvig. Hvor kom gymnasiet til at ligge?

Finder man Prinsens Palæ i Slesvig, Nibøl eller Rendsborg?

Findes Vikingetårnet i Slesvig, Århus eller Tønning?

Er det Flensborg, Bredsted eller Rendsborg, som er berømt for sin Paradeplads?

Kan man køre under Kielerkanalen i Aalborg, Rendsborg eller Kiel? 

Findes der en svævefærge over Kielerkanalen i Kiel, Rendsborg eller Vejle? 

Nævn en af de to byer i Sydslesvig, der har fået en kirke foræret af A.P. Møller Fonden

Finder man Amtmandsgården i Rendsborg, Aabenraa eller Fjolde? 

Er det i Sydslesvig normalt, at man betaler for at få adgang til stranden?
Svar: Ja.

Hvad hedder slottet øst for Flensborg, som har givet navn til det danske kongehus? 

Hvilken sydslesvigsk by er berømt for sin krokus-blomstrende slotspark

Hedder bryggeriet i Haderslev Wibroe, Fuglsang eller Ceres? 

Hvad hedder den militære flyveplads i nærheden af Vojens?
Svar: Flyvestation Skrydstrup.

Er det Grundfoss, Lego eller Danfoss, som har hovedsæde i Nordborg på Als? 

Hedder den berømte badeby på halvøen Ejdersted St. Peter Ording, Gelting eller Vesterland? 

Hedder den berømte badeby på øen Sild Vesterby, Vejers eller Vesterland? 

Hvad kaldes de forretninger ved grænsen, hvor danskere køber billigt ind?
Svar: Grænsekiosker.

Ligger Brundlund Slot i Horsens, Odense eller Aabenraa?

Hvor finder vi slottet, hvor Christian 2. ifølge traditionen gik rundt om et bord? 

Hvad hedder slottet i Gram?

Hvem er ejer af Schackenborg Slot

Findes Paludanushuset i Tinglev, Frederiksstad eller Tønning?

Ligger lejrskolen "Skipperhuset" i Flensborg, Tønning eller ved Sdr. Brarup?

Hvad bruges det gamle pakhus i Tønning til i juletiden? Svar: Verdens længste julekalender.

Er Roter Haubarg rød, hvid eller gul?

Ligger Roter Haubarg i Flensborg, på Ejdersted eller i Rødekro? 

Hvor ligger Ejderdæmningen (Ejdersperrwerk)?

Mellem hvilke to vandområder ligger Svansen (Schwansen)? 

Nævn navnet på en af de to floder, som løber sammen ved Frederiksstad

Hedder den flod, som adskiller Slesvig og Holsten, Gudenåen, Ejderen eller Slien?

Hvad kaldes landskabstypen langs vestkysten fra Esbjerg til Holland

I hvilket land er Slesvig-Holsten en delstat? 

Hvad hedder hovedstaden i Slesvig-Holsten

Nævn en af de to floder, som løber igennem Hamborg.
Svar: Elben og Alster.

Hvad hedder Tysklands mindste købstad?

Ligger øen Barsø i Lillebælt eller i Vadehavet?

Hvilke to landsdele adskiller Alssund?

Hvor ligger Nordeuropas største vindmølle (hollændermølle), der maler korn?
Svar: I Højer.

 

Tilbage til toppen af siden.

 

Natur

Hvad hedder den vadefugl, der har en top på hovedet? 
Svar: Viben.

Hvilken elegant og sirlig sort/hvid vadefugl har opadbøjet næb? 
Svar: Klyden.

I Ejdersted ruger havternen. Hvor trækker den hen om vinteren? 
Svar: Til Antarktis.

Hvad hedder den eneste hvalart, der lever i Vadehavet? 
Svar: Marsvin.

Når man går på klægbankerne i Vadehavet høres en stille knitren. Hvad er den fremkaldt af? 
Svar: Små krebsdyr, som trædes i stykker.

Hvilken andefugl ruger og yngler gerne i rævegrave? 
Svar: Gravand.

Hvilken af Vadehavets saltplanter kaldes også "landvindingens pionér?" 
Svar: Kveller.

Hvilken farve har sildemågens ben? Gul, sort eller rød? 
Svar: Gul.

Hvilken fugl har den længste trækvej – hættemågen eller havternen? 
Svar: Havterne (den flyver til Antarktis).

Væltede 40, 57 eller 70% af træmassen ved orkanen den 3. dec. 1999 i Lindet Skovdistrikt? 
Svar: 70%.

Gram Lergrav er kendt for at rumme rester af en ganske bestemt dyreart. Hvilken? 
Svar: Hval.


Rømødæmningen blev påbegyndt den 8. april 1940. I hvilket år blev den indviet? 

Hvad hedder
dæmningen fra fastlandet til øen Sild

Hvilken frø, der kan klatre, trives i det østlige Sønderjylland? 
Svar: Løvfrø.

Hvilken frø udskiller en lugt af løg, når den føler sig truet? 
Svar: Løgfrø.

Hvad hedder den
gårdtype, hvor alle bygninger er dækket af et pyramideformet tag? 

Har øerne
Nordstrand og Pelworm en gang været en sammenhængende ø?

Hvad kaldes den jernbanetype, der har smallere sporbredde end de nuværende jernbaner? 
Svar: Kleinbahn.

Hvad er navnet på en dal med stejle sider, skabt af smeltevand under istidens gletschere? 
Svar: Tunneldal.

Hvilken halepadde blev fundet første gang ved Aabenraa i 1948? 
Svar: Bjergsalamander.

Hvilken stor fugl siger, som når man puster i en tom ølflaske?
Svar: Rørdrummen.

Hvilken kæmpestor løvgræshoppe synger meget kraftigt ved Aabenraa og på Løjtland? 
Svar: Syngende løvgræshoppe.

Hvilken rovfugl med et vingefang på op til 2,5 m yngler igen i Sønderjylland? 
Svar: Havørnen.

Hvilken stor hval er begyndt at vise sig i de sønderjyske fjorde? 
Svar: Finhval.

Hvilken hvalart masse-strandede på Rømø både i 1996 og 1997?

Hvilket dyr var årsag til politisk storm, da det indvandrede til Sønderjylland i 1995? 
Svar: Vildsvinet.

Hvilken sø ved Hoptrup genopstod i 2004 som Sønderjyllands tredjestørste sø? 
Svar: Slivsø.

Hvad hedder Sønderjyllands største sø, der er opdæmmet ved Haderslev? 
Svar: Haderslev Dam.

Hvad hedder Sønderjyllands største naturlige sø? 
Svar: Hostrup Sø.

Hvilken laksefisk er fredet og lever kun i åer, der løber ud i Vadehavet? 

Hvilken
ø i Lillebælt blev ifølge sagnet skabt, da kæmpen Bars tømte sin træsko? 

Hvilken stor gnaver er hjemmehørende i Amerika, men findes nu i Sønderjylland? 
Svar: Bisamrotten.

Hvad hedder stien langs Flensborg Fjord,
som de danske grænsegendarmer tidligere brugte?

Hvilket pattedyr, der lever af fisk, svømmer nu rundt flere steder i sønderjyske åer? 
Svar: Odderen.

Hvad kaldes en
marskø, som ikke er inddiget

Hvad kaldes en
kunstig jordhøj til bebyggelse i marsken? 

Hvilken fisk fanges med de gamle fangstgærder i Slien ved Kappel? 
Svar: Sild.


I Angel syd for Flensborg Fjord er der mange ”Knicks". Hvad er det? 
Svar: Levende hegn.

Hvor mange timer er der ca. mellem
højvande og lavvande

I jernalderen blev jernmalm ofte hentet i sønderjyske moser. Hvad kaldes denne malm? 
Svar: Myremalm.

Hvad kaldes et stykke
vadehav omgærdet af "hegn" med det formål at fremme aflejringen

Hvad kaldes det
at grøftegrave i en faskingård eller slikgård for at fremme aflejringen? 

Hvad kaldes
det finkornede materiale, som aflejres ved højvande?

Var
H.C. Andersen kongens gæst på vadehavsøen Sild, Før eller Fanø? 

I Sydslesvig ligger
Hüttener Bjerge. Hvad består bjergene af? 

Hvad kaldes ruser i en dam til fangst af ænder? 
Svar: Fuglekøjer.

Hvad kaldes
en tidevandsrende i Vadehavet? 

Hvad kaldes den oldtidsvej, der går gennem
Bommerlund Plantage

Hvad hedder mosen med det meget særprægede navn i nærheden af Bommerlund Plantage? 
Svar: Paradis.

Hvad hedder bærrene på revlingeplanten? 
Svar: Sortbær.

Hvilken vadefugl hedder tjaldur på færøsk? 
Svar: Strandskade.

Hvilken amerikansk musling blev første gang fundet i danske farvande i 1981? 
Svar: Amerikansk knivmusling.

Hvad hedder
Frøslev Mose på den tyske side af grænsen? 

Navnet på en busk, som er fredet i Sydslesvig, og som bruges til krydring af snaps i Danmark? 
Svar: Pors eller porse.

Hvad er navnet på det pattedyr, der lever i gange i jorden, og som i Sydslesvig er totalfredet? 
Svar: Muldvarpen.

Hvad hedder det største dyr i Dyrehaven ved Haderslev? 
Svar: Kronhjort.

Hvor ligger Danmarks næststørste sten – Barstenen? 
Svar: Skanseområdet i Dybbøl.

Hvilken sø på Als begyndte man at genskabe i 1993? Oldemor, Bedstemor eller Oldenor? 
Svar: Oldenor.

Hvilken træart er mest dominerende på Als?
Svar: Bøg.

Hvilken svamp indeholder et stof, hvis virkning minder om antabus? 
Svar: Blækhat.

Hvad kaldes løvetand i daglig tale? 
Svar: Mælkebøtte.

Hvad kaldes et hun-pindsvin? 
Svar: En pindso.

Nævn et andet navn for ahorn. 
Svar: Ær.

Er en made en mose, en eng eller en bro over en å?  
Svar: En eng.

Hvilken af følgende øer ligger ikke i Lillebælt: Fænø, Brandsø, Bogø, Barsø, Bågø eller Læsø? 
Svar: Læsø ligger i Kattegat.

Hvad er en pirol – en fisk, et krybdyr eller en fugl? 
Svar: En fugl.

Lever der egern på
Als?

Lever der hugorme på
Als?

Betyder ”Vorherres kylling” på alsisk en fredsdue, en mariehøne eller en slapsvans? 
Svar: En mariehøne.

I Flensborg Fjord ligger
to små øer tæt ved hinanden. Hvad hedder de? 

Hvornår i 1999 blev Sønderjylland ramt af en voldsom orkan og stormflod? 
Svar: Den 3. december.

Findes der ca. 40, 65 eller 112 haubarger på halvøen
Ejdersted

Hvilken landskabstype præger
Angel?  

Er der 32, 43 eller 67 km fra
Sliens munding ved Kappel til Slesvig? 

Nævn en af de fuglearter som nævnes i sangen "
For en fremmed barskt og fattigt

Hvad hedder de små rejer, som lever i Vadehavet? 
Svar: Hesterejer.


Hvilke dyr græsser på havdigerne

Hvad hedder det vadehavsdyr, der bevæger sig sidelæns? 
Svar: Strandkrabbe.

Hvad består den sønderjyske ret ”snysk” af? 
Svar: Sammenkog af havens forskellige afgrøder.

På øen Barsø lever en tudse, der kan løbe meget stærkt. Hvad hedder den? 
Svar: Strandtudse.

På østsiden af
Als ligger en stor skov. Hvad hedder den? 

Kiel (Holtenau) og Brunsbüttel forbindes af en
100 km lang kanal. Hvad hedder den? 

Hvad hedder
halvøen på overgangen fra Flensborg Yderfjord til Flensborg Inderfjord

Hvilken
hallig er forsvundet i Lister Dyb? 

Er egnen omkring Rødekro naturmæssigt kendt for grusgrave, bøgeskove eller høje bakker? 
Svar: Grusgrave.

Hvad er klimper i Stensbæk Plantage: En fiskeart, flyvesandsklitter eller en tør plante? 
Svar: Flyvesandsklitter.

Hvad er et
brudgomskobbel?  

Er et
høll eller en veele et får, et vandhul opstået ved digebrud eller et tåbeligt barn? 

Hvor er der en stor storkekoloni i Sydslesvig? 
Svar: I Bergenhusen.

Nævn et af de
to pattedyr, som lever i Vadehavet

Ca. 20 gange om året
oversvømmes halligerne fuldstændigt. Hvad kaldes dette? 

Hvor stor er
forskellen på højvande og lavvande ved Esbjerg? Ca. 0,5, 2,0 eller 3,2 meter? 

Har UNESCO udnævnt
Vadehavet til et af de ti mest bevaringsværdige naturområder i verden? 

Hvilket erhverv var tidligere meget dominerende omkring Nybøl Nor og
Egernsund?

I hvilken sønderjysk by har man et stort
malteri (i forbindelse med brygning af øl)?

Nordeuropas største kreaturmarked tidligere i Tønder, Husum eller Slesvig? 

Nævn mindst to øer i
Vadehavet, hvor der er klitter. 

Hvilken af de
sønderjyske fjorde har størst vanddybde? 

Hvad hedder
det senest byggede dige, som forbinder Hindenburg-dæmningen med Emmerlev Klev?

Kaldes den person, som fører tilsyn med et dige for digegreve, landmåler eller digemand?

 

Tilbage til toppen af siden.

 

Personer og begreber

'Nævn den fjerde ingrediens i "en farisæer" ud over kaffe, sukker og flødeskum. 

Hvad gør danske sydslesvigere, når de "klatrer i dynerne"? 
Svar: Klatrer i klitterne.

Hvad hedder motorvejsovergangen mellem Danmark og Tyskland

Hvad er det danske navn på den kanal, der forbinder Østersøen med Nordsøen

Hvilket statsborgerskab har en dansksindet sydslesviger normalt? 

På hvilken sydslesvigsk ø besøgte H.C. Andersen datidens konge og dronning? 

På hvilke sprog udgives det danske mindretals dagblad Flensborg Avis

Hvordan adskiller ølflaskerne fra Flensborg bryggeri sig fra andre bryggeriers flasker? 
Svar: De har patentprop.

Hvad slags farvand er Slien

Hvor går grænsen mellem Danmark og Tyskland midt gennem en landsbygade

Kører der tyske busser i fast rutefart i Danmark? 
Svar: Ja.

Rykker Flensborgs "Rettungsdienst" ud til ulykker på den danske side af grænsen? 
Svar: Ja.

Snakkes der også sønderjysk i Sydslesvig

 Tales der også frisisk Sydslesvig?
Svar: Ja

Har det danske mindretals kulturcentrum (Flensborghus) været hjem for forældreløse børn?

Er www.sydslesvig.de det danske mindretals samlede hjemmeside? 

Er der to, tre eller fire danske lejrskoler i Sydslesvig

Er der ca. 5, 20 eller 40 møder i de danske sydslesvigeres "Årsmøde-weekend" i maj/juni? 

Er der ca. 5.000, 10.000 eller 20.000 deltagere i de sydslesvigske årsmøder?

Er der udveksling af skoleklasser mellem Danmark og det danske mindretal?
Svar: Ja.

Hjælper Grænseforeningen i København, hvis man vil vide mere om Sydslesvig? 

Hvad hedder det mærke, Grænseforeningen siden 1920 har solgt til støtte for det danske mindretal

Hvad betyder det, når en sønderjyde siger "Kyt æ bull!”? 
Svar: Kast bolden!

Hvad er den mest almindelige hilsen i Sønderjylland? 
Svar: Mojn.

Hvad er det tyske navn på byen Aabenraa? 

Hvad hedder den danske folkehøjskole i Sydslesvig

Hvem benævnes i Sønderjylland som "Fedde jen kryds"? 
Svar; Frederik den IX.

Hvem har skrevet den sønderjyske sang "Det er så køhnt, det er så dejle"? 

Hvad hed den franske kvinde, som en sønderjysk fange i et digt havde en kort flirt med? 

Ligger den tyske efterskole i Tinglev, Aabenraa eller Højer? 

Hvad hed den sønderjyske amtsborgmester, som også blev kaldt "Hertugen af Sønderjylland"? 

Hvad hedder den snaps med anis-smag, som kom til Sønderjylland i 1700-tallet? 

Navnet på den middelalderskik med heste og spyd, som dyrkes i Sønderjylland

Hvad hedder den skuespiller fra ”Ørkenens Sønner”, som er født i Sønderjylland? 
Svar: Asger Reher.

Kirsten Lehfeldt er en kendt dansk skuespiller. Er hun født i Sydslesvig? 
Svar: Nej.

Hvilken af de sønderjyske købstæder er hvert år i august vært for en stor musikfestival

Hvad hedder den gamle danske bank i Sydslesvig? 
Svar: Union Bank.

Hvad hedder den kendte sønderjyske journalist, som har været medlem af Europa-parlamentet?

I hvilken sønderjysk by er Poul Schlüter født?

Hvad hedder det tyske mindretals parti i Sønderjylland? 

Hvad hedder det danske mindretals parti i Sydslesvig

Hvad hedder den politiker fra SSW, som efter landdagsvalget i 2005 blev truet på livet

Hvad hedder romanen, som handler om Emil Nolde og hans "umalede billeder"

Hvilket navn blev kunstneren Emil Hansen kendt under, efter han tog navn efter sin fødeby? 

Når man køber "bom" i Sønderjylland, får man så bolcher, havregryn eller rugbrød? 
Svar: Bolcher.

Hvad er det tyske navn på købstaden Tønder? 

Hvad hedder den sønderjyske ret, der består af æg, sennep, olie, salt, peber og tabasco

Hvad hedder den sønderjyske digter, der skrev "Du kom med alt det der var dig"? 
Svar: Jens Rosendal.

Når du beder om "Goje raj" i Sønderjylland, får du så en bog, en småkage eller lussinger? 
Svar: En småkage.

Hvad menes der, når man i Sønderjylland taler om ”æ spritter”?
Svar: Ruteskib, hvor man kan handle toldfrit.

Hvad får man i Sønderjylland, når man beder om "brødtorte"? 
Svar: Rugbrødslagkage.

Når man i Sønderjylland beder om "pummels", får man så boller med smør, kiks eller øl? 
Svar: Boller med smør.

Hvad kaldes den servering, som sønderjyderne fra ca. 1880 af nationale grunde samledes om

Hvem udtalte ordene "I skal ikke blive glemt" i 1920? 

Hvilken person menes der, når sønderjyder taler om "Kette kryds"? 
Svar: Kong Christian X.

Hvad hedder den sønderjyske parallel til "Blæksprutten" og "Svikmøllen"? 

Hvad kalder man den voldsomme debat i 1990'erne om det grænseoverskridende samarbejde

Hvad hed den sidste amtsborgmester i Sønderjyllands Amt

Hvad hed den første amtsborgmester i Sønderjyllands Amt

Hvilken farve havde hesten, Christian 10. red over grænsen på ved Genforeningen i 1920? 

Hvad hed den kvinde, som forudsagde, at Nordslesvig ville blive genforenet med kongeriget?

Hvor stod "Istedløven", efter at preusserne fjernede den fra sin plads i Flensborg? 

Hvad hedder det sønderjyske monument, som står på Søren Kierkegaards Plads i København? 

Må en dansk statsborger bosat i Danmark køre i en tysk indregistreret bil i Danmark?

Hvilken sønderjysk forskningsinstitution er kendt for sine undersøgelser af grænsehandelen? 

Hvad hedder den EU-aftale, som fra 2001 førte til nedlæggelse af grænsekontrollen?

Hvor får den danske grænsekommune Bov sin fjernvarme fra? 
Svar: Fra Flensborg.

Hvilket geografisk område er Dansk Generalkonsulat i Flensborg ansvarlig for? 
Svar: Sydslesvig.

Hvorfor malede mange bønder i Sønderjylland deres ladeporte hvide og hængslerne røde? 
Svar: For at vise deres danske sindelag.

På hvilket område havde Sønderjyllands Amt især succes med det grænseoverskridende samarbejde? 
Svar: Samarbejde med tyske sygehuse.

Nævn en af de to danske undervisningsministre, der er født på sønderjyske højskoler. Svar: Bertel Haarder og Jacob Appel.

Når en sønderjyde kører med "æ kritbarre" - hvad er det så han kører med? 
Svar: En trillebør.

Hvad betyder sætningen "Æ toch kyer wenn et fiffer"? 
Svar: Toget kører når det fløjter.

Hvad hedder foreningen, som siden 2000 har arbejdet for at bevare det sønderjyske sprog? 

Må man flage med Dannebrog i Sydslesvig? 
Svar: Ja.

Hvilken juledekoration fra Nordtyskland blev udbredt i Sønderjylland efter Genforeningen? 
Svar: Adventskransen.

Er den tyske eller den danske stat i besiddelse af flest oplysninger om sine borgere? 
Svar: Den danske.

Hvad kaldes det, når store stæreflokke samles ved den sønderjyske vestkyst

Hvilket eventyr skrev H.C. Andersen under et ophold på Gråsten Slot

Med hvilken begrundelse hævder borgere i Aabenraa at bo i verdens første by? 
Svar: Fordi navnet står først i alfabetet.

I hvilken sønderjysk landsby fandt handlingen i Karen Blixens novelle "Sorgagre" sted? 
Svar: Ballum.

Hvilken sønderjysk købstad er berømt for sine kniplinger?

Hvad hedder den eneste danske statsminister, som er født i Sønderjylland

Ting kan gå ad Wandsbek til, men hvor ligger Wandsbek? 

Nævn tre af de fem sprog, som tales i Sydslesvig. 
Svar: Dansk, tysk, plattysk, sønderjysk og frisisk.

Hvad hedder den sønderjyske slagsang (som ikke handler om regnvejr)? 

Fællesbetegnelse for Augustenborg, Christiansfeld, Højer, Løgumkloster og Nordborg.

Er Duborgskolen i Flensborg opkaldt efter grænsebutiks-ejeren Otto Duborg? 

Er køkkenredskabet "dørslag" (si) en tysk betegnelse? 
Svar: Ja. Udtrykket kommer af ”durchschlag”.

Danmarks eneste landegrænse befinder sig i Jylland. Hvem er naboen på den anden side?

Er der permanent told- og paskontrol ved landegrænsen mellem Danmark og Tyskland? 

Er ungdomsorganisationen Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger/SdU  et "amt" under DGI? 

Findes der et, to eller tre anerkendte nationale mindretal i Danmark? 
Svar: Et (det tyske mindretal).

Hvilket navn for sinti & roma anvendes stadig på dansk? 
Svar: Sigøjnere.

Ejes Gråsten Slot af kongefamilien eller af staten? 

Havde Tysklands ældste sejlende passager-dampskib ”Alexandra” hjemsted i Flensborg i 2005? 
Svar: Ja.

Hærvejen gik fra det nordlige Jylland helt til Hamborg, men hvor lå Oksevejen

Hvilken type spiritus var Flensborg tidligere berømt for at producere? 

Hvad mener en sønderjyde, når han siger "æ gist itt ven eve æt!"? 
Svar: "Jeg gider ikke!"

Hedder luftfartsselskabet med base i Sønderborg SAS, Lufthansa eller Cimber Air? 
Svar: Cimber Air.

 

Tilbage til toppen af siden.

 

Historie før 1920

Det første danerne gjorde sammen var at bygge et forsvarsværk. Hvilket?

Hvad kaldes det krigsskib fra ca. 400 e.Kr., som i 1850’erne blev udgravet i Nydam Mose

Hvad kaldes den periode, hvor store offergaver blev lagt i søer ved Nydam og Thorsbjerg

Hvad kaldes de horn fra oldtiden, som man i 1634 og 1739 fandt i Gallehus ved Møgeltønder

Dannevirke blev bygget i mange faser. Hvornår blev første fase bygget? 

Kristendommens ankomst til Skandinavien kan knyttes til en bestemt person. Hvad hed han

Danevirke udbyggedes i 900-tallet og omkransede Nordeuropas vigtigste handelsby. Hvad hed byen? 

Hvilken dansk konge stod bag bygningen af halvkredsvolden omkring Hedeby? 

Sønderjyderne mødtes i middelalderen på et bestemt tingsted. Hvad hed det? 

Hvad kaldes den jyske hærvej også pga. dens store betydning for dansk eksport af kvæg?

Harald Blåtand hævder, at han gjorde danerne kristne. Hvor skriver han det

En enkelt af de oldenborgske konger er begravet i Slesvig Domkirke. Hvad hed han

Hvilket sprog blev Tønders købstadsret fra 1243 skrevet på? 

På hvilket slot sad Christian 2. fængslet i perioden 1532 til 1549? 

Hvad hed den konge, som i 1460 accepterede "Schleswig-Holstein ewich tosamende ungedelt"

I hvilket århundrede fik Flensborg købstadsrettigheder? 1000-, 1100- eller 1200-tallet?  

På hvilket sprog blev Flensborgs stadsret skrevet i 1284

Blev Jyske Lov fra 1241 ophævet for Sønderjylland i år 1700, 1800 eller 1900? 
Svar: 1900.

Blev Sønderjylland udskilt som selvstændigt hertugdømme i ca. 1050, 1250 eller 1750? 

Hvad hed det slaviske folk, som Valdemar og Absalon drog i korstog mod i 1100-tallet? 

Erik Plovpenning blev myrdet, formentlig på foranledning af sin bror Abel. Hvor skete det

Hvad hed den dronning, som i 1300-tallet indløste dele af Sønderjylland som enklaver

Hvor lovede kongen i 1460, at Sønderjylland og Holsten skulle være "evigt udelt sammen"?

Hvilken sønderjysk by fik særlig betydning for den danske reformation

Hvad kaldes de tyske bønder, som i 1700-årene lærte danskerne at dyrke en ny rodfrugt

Hvad hed Kielerkanalens forgænger, som blev indviet i 1784? 

I 1814 fik Sønderjylland også en skolelov. Hvilket undervisningssprog blev brugt i byerne? 
Svar: Tysk.

Hvilket land mistede Danmark øen Helgoland til efter freden i Wien i 1815? 

Holsten blev medlem af Det tyske Forbund i 1815. Blev Sønderjylland også medlem? 

Hvad hed den købmand, som talte dansk på stænderforsamlingen i Slesvig i 1842? 

Hvad hed den første dansksprogede avis, som udkom i Sønderjylland fra 1838

I 1840 kom sprogreskriptet. Hvilket sprog havde været retssprog i Sønderjylland til da?  

Fandt det første danske folkemøde på Skamlingsbanken sted i 1810, 1843 eller 1920? 

Peter Hiort Lorenzen blev i 1843 fejret ved et stort folkemøde. Hvor foregik det

Hvad hed den første fortaler for et mere selvstændigt Slesvig-Holsten

Hvad hed kongen, som i 1844 fik besøg af H.C. Andersen på vadehavsøen Før?

Hvad hedder det slot på Als, hvor H.C. Andersen i 1844 besøgte Christian 8.’s svoger?  

Hvem vandt den første kamp 9. april 1848 ved Bov mellem Danmark og Slesvig-Holsten? 

Hvem sejrede i Påskeslaget den 23. april 1848 ved Slesvig mellem Danmark og Preussen? 

Hvem vandt Slaget ved Isted den 25. juli 1850, som var Tre-årskrigens blodigste slag? 

Hvad hedder det monument for sejren ved Isted i 1850, som stod på Flensborg kirkegård? 

Efter 3-årskrigen blev Istedløven skabt af H.W. Bissen. Hvor står Istedløven i dag

1851-1863 forsøgte man at fordanske de tyske sønderjyder. Hvem lavede sprogreskripterne

Nævn to byer, hvor de rådgivende stænderforsamlinger i perioden 1835 til 1848 fandt sted. 

Hvilket sprog taltes der normalt på stænderforsamlingerne i Slesvig og Itzehoe

Blev den første danske højskole oprettet i Rødding i 1814, 1844 eller 1864?

Hvilken farve havde kongens hest, da han red over grænsen ved Genforeningen i 1920? 

I 1869 blev der oprettet en dansksproget avis i Flensborg. Hvad hedder avisen? 

Hed redaktøren af Flensborg Avis fra 1869 til 1882 Gustav Johannsen eller H.P. Hanssen? 

I hvilken måned i 1863 blev den forfatning vedtaget, som var anledning til krigen i 1864

Hvor drog den danske hær hen, da den forlod Danevirke natten mellem 5. og 6. februar 1864?

Den danske hær forskansede sig på Dybbøl Banke i 1864. Hvornår stormede preusserne

Hvor fandt fredskonferencen sted efter stormen på Dybbøl den 18. april 1864?

Hvor på Als angreb preusserne i juni 1864, efter at London-konferencen var brudt sammen? 

Hvor blev freden undertegnet den 30. oktober 1864, efter at Danmark havde tabt krigen? 

Hvad kaldtes Danmarks sydgrænse efter fredsaftalen i Wien i 1864? 

Hvornår fandt stormen på Dybbøl sted

Hvilke to lande var Danmark i krig med i 1864

Hvilket land tilfaldt Sønderjylland efter krigen i 1866 mellem Østrig og Preussen

Hed den danske hærchef ved tilbagetoget fra Danevirke Lehman, de Meza eller Wrangel? 

Hvad hed den §, som ved freden i Prag i 1866 lovede befolkningen i de nordlige distrikter af Slesvig en folkeafstemning?

Sørgede Bismarck, Estrup eller Napoleon 3. for, at § 5 kom ind i Prag-fredsaftalen af 1866

Hvornår efter nederlaget i 1864 blev Sønderjylland en preussisk provins?

I hvor mange år sad redaktør på Flensborg Avis Jens Jessen samlet i fængsel? 

Hvilket år blev § 5 i Pragfreden af 1866 ophævet? 1870, 1878 eller 1898? 

Købte H.P. Hanssen avisen Hejmdal i Aabenraa i 1833, 1863 eller 1893? 

Hvad hed det danske medlem af rigsdagen i Berlin i perioden 1906 -1918

Hvad hed den konge, som i 1920 afskedigede ministeriet Zahle og dermed kom tæt på at begå statskup? 

Kaldes forfatningskrisen i foråret 1920 for Kongekrisen, Pinsekrisen eller Påskekrisen? 

Hvad hed den sønderjyske politiker, som blev minister i regeringen Zahle i 1919

Hvornår blev den første danske skole oprettet i Flensborg efter 1. Verdenskrig?

Hvad hed bevægelsen, som i 1918 - 1920 arbejdede for en grænse syd om Flensborg

Hvilken å fulgte den dansk - tyske grænse 1864 - 1920

Hvorfra meddelte H.P. Hanssen i 1918, at sønderjyderne fik ret til en folkeafstemning? 

Hvornår trådte våbenhvilen efter 1. Verdenskrig i kraft? 

Nævn en af de to datoer i 1920, da folkeafstemningerne om den nye grænse blev gennemført. 

Efter 1. Verdenskrig stemte nordslesvigerne om en ændring af grænsen. Hvilket år

Stemte ca. 5, 20 eller 40% for Danmark ved afstemningen i Mellemslesvig 14. marts 1920? 

Stemte ca. 60, 65 eller 75% for Danmark ved afstemningen i Nordslesvig 10. februar 1920? 

Hvem udtalte ordene "I skal ikke blive glemt" ved genforeningsfesten den 11. juli 1920? 

Hvad kaldes den hårde preussiske undertrykkelsespolitik mod sønderjyderne i årene 1898 – 1903? 

Hvor mange timer kunne børn få bibelhistorie på dansk efter den preussiske skolelov 1888

1880 oprettes "Foreningen til det danske sprogs bevarelse i Nordslesvig". Findes den i dag? 

I 1892 oprettedes "Den nordslesvigske skoleforening" . Hvad hedder den i dag? 

Hvad kaldte man dem, som efter fredsaftalen i 1864 valgte dansk statsborgerskab

Var Haderslev, Tønder eller Højer i perioden 1914-18 base for Zeppelinere (luftskibe)? 

Faldt der ca. 1.000, 5.200 eller 15.000 dansksindede sønderjyder under 1. Verdenskrig

Ligger der 19, 59 eller 79 sønderjyder på den danske kirkegård i Braine i Frankrig? 
Svar: 79.

I hvilken af de sønderjyske købstæder var der dansk flertal ved folkeafstemningen i 1920? 

Hvad hed det danske udenrigsministerium frem til 1806

Var Sønderjylland en del af en republik ved Genforeningen i 1920

Var der 25, 50 eller 100 danske forsamlingshuse i Sønderjylland ved Genforeningen i 1920? 

Hvad hed de tyske mønstergårde, som efter Genforeningen blev udstykket til husmandsbrug? 
Svar: Domænegårde.

Hvad hedder den forening, som blev oprettet i 1920 for at støtte danskheden i Sydslesvig

Hvilken begivenhed lå bag bygningen af Esbjerg Havn i 1868 – 1873?  
Svar: Tabet af havne i Slesvig-Holsten i 1864.

Hvor red kongen over den gamle grænse den 10. juli 1920 for at markere Genforeningen? 

Hvor blev Genforeningen fejret den 11. juli 1920 med deltagelse af kong Christian 10.? 

Hvor mødte kong Christian 10. repræsentanter for de danske i Sydslesvig den 12. juli 1920

Verdens første højskole blev grundlagt i Sønderjylland i 1844. Hvad hedder højskolen? 

Foreslog præsident Lincoln, Wilson eller Nixon et 14-punkts fredsprogram i 1918?

Hvad hed den første kvindelige ministerpræsident i Slesvig-Holsten?

Hvad hed den slesvig-holstenske ministerpræsident, som i 1987 begik selvmord? 

Blev København-Bonn erklæringerne underskrevet i 1920, 1955 eller 1972? 

Hvilken sportsbegivenhed markerede 50-året for København-Bonn erklæringerne i 2005? 
Svar: Håndboldkamp mellem Danmark og Tyskland.

Blev 50-året for København-Bonn erklæringerne i 2005 markeret i Sønderborg eller Tønder? 

Hvilken dansk statsminister undertegnede København- erklæringen i 1955

Hvilken tysk forbundskansler undertegnede Bonn-erklæringen i 1955? 

Var der ca. 30, 40 eller 50 tyske skoler i Nordslesvig, da de fik eksamensret i 1955? 

Hvem sagde i 1999: "Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer!"

Hvor mange mandater fik SSW ved landdagsvalget i 2005

Opnåede SSW ved landdagsvalget 2005 ca. 12.400, 23.500 eller 51.900 stemmer? 

Hvad kaldes den politiske skandale efter landdagsvalget i 1987 i Slesvig-Holsten?

Fandt den såkaldte Barschel-affære sted i 1945, 1987 eller 2005? 

I 1988 valgtes en socialdemokrat til regeringschef i Slesvig-Holsten. Hvad hed han

Var det i 1952, 1972 eller 2000, at der var sejlbåds-olympiade i Kiel? 
Svar: I 1972.

Var der i 2005 ca. 2,5 mio., 4 mio. eller 5 mio. indbyggere i delstaten Slesvig-Holsten?   

Hvornår blev grænsen til det daværende DDR åbnet? 
Svar: I 1989.

I hvilken by i Slesvig-Holsten blev den tyske forbundskansler Willy Brandt født? 
Svar: I Lübeck

Hvad hedder Slesvig-Holstens hovedstad

I hvilken større by i Sydslesvig tilhører mere end 20% det danske mindretal

Hvilke partier i Landdagen i Kiel dannede regering efter valget 2005

Er SSW i 2005 det største parti i Slesvig-Holsten beregnet efter medlemstal? 

Fejrede SSW i 1998 50-års, 70-års eller 100-års jubilæum? 

Hvornår blev grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland ophævet

Fejrede Flensborg by i 1984 500-års, 700-års eller 900-års jubilæum? 

Deltog SSW sidst i et forbundsdagsvalg i 1955, 1961 eller 1991? 

Hvad kaldes forbindelsen over Fehmarn Bælt mellem Rødby og Puttgarden? 
Svar: Fugleflugtslinien.

Fejrede Flensborg Avis i 1969 sit 50-års, 100-års eller 150-års jubilæum? 

Hvilken sydslesvigsk by var til 1990 Tysklands største "garnisonsby" med 20.000 soldater? 

I hvilken sydslesvigsk by ligger landsdelens eneste universitet?
Svar: I Flensborg.

Blev de gamle sønderjyske amter sammenlagt til Sønderjyllands Amt i 1956, 1970 eller 1980?

Hvor lå amtsgården i Sønderjyllands Amt 1970-2006?

Hvad hed den danske repræsentant i Landdagen i Kiel under Barschel-affæren 1987?

Hvad hedder det satiriske sønderjyske julehæfte, som begyndte at udkomme i 1945?

Nævn en af de tre sønderjyske amtsborgmestre 1970-2006.

Hvad hedder den sønderjyske fodboldklub, som i 2005 rykkede op i Superligaen?
Svar: SønderjyskE.

I hvilken sønderjysk flække ligger slottet Schackenborg?

I hvilken sønderjysk by har det tyske mindretal en efterskole?

Har det tyske mindretal været repræsenteret i Sønderjyllands Amtsråd?

Hvor ligger kontoret for det dansk-tyske regionssamarbejde?
Svar: Padborg.

Hvad kaldes det slesvig-holstenske delstatsparlament i Kiel?

Blev det danske mindretalsparti valgt til Landdagen i Kiel ved valget i 2012?

Hvad hedder den by, hvor grænsen går midt i gaden?

Hvad hedder det amt (Kreis), som ligger på Sydslesvigs vestkyst?
Svar: Nordfrisland (Kreis Nordfriesland).

Hvor lå det sønderjyske seminarium, som blev nedlagt efter at have fungeret i 200 år?
Svar: I Tønder.

Ligger Højskolen Østersøen i Sønderborg, Aabenraa eller Haderslev?

I hvilken by ligger Sønderjyllands første universitet?
Svar: I Sønderborg.

Hvor ligger den danske ungdomsskole i Sydslesvig?

Hvad hed den lejr i Sønderjylland, hvor både skyldige og uskyldige i landsforræderi blev anbragt i 1945?

Hvad sagde den danske regering til de allieredes tilbud om en grænseflytning i 1945?

I hvilken sydslesvigsk by blev den dansksindede I.C. Møller borgmester i 1945?

Hvem mindes man i Kruså for de "Hvide busser", der i 1945 bragte danske KZ-fanger hjem?

Var der ca. 15.000, 20.000 eller 30.000 elever i de 90 danske skoler i Sydslesvig i 1949? Svar: Ca. 15.000.

Var de 15.000 elever i danske skoler i Sydslesvig i 1949 spredt på 30, 60 eller 90 skoler? Svar: 90 skoler.

Hvad hedder det parti, som det danske mindretal oprettede i 1948?

Efter 1945 genoprettede det tyske mindretal i Nordslesvig sit eget parti. Hvad hedder det?

Hvad hedder den paraplyorganisation, som det tyske mindretal oprettede i 1945?

Har det tyske mindretal været repræsenteret i Folketinget efter 1945?

Modtog Sydslesvig i 1945 ca. 50.000, ca. 200.000 eller ca. 350.000 flygtninge?
Svar: Ca. 350.000.

Fik det danske mindretal et mandat ved det første valg til forbundsdagen i Bonn i 1949? Svar: Ja.

Hvad hed den første tyske erklæring efter 1945, som gav det danske mindretal rettigheder?

Hvad hed den danske statsminister, som efter 1945 ønskede Sydslesvig tilbage til Danmark?

Markeres årsdagen for Genforeningen den 15. juni, den 2. april eller den 29. februar?

Hvad hed den del af det danske toldvæsen, som frem til 1969 tog sig af grænsebevogtningen?
Svar: Grænsegendarmeriet / Toldgrænsekorpset.

Var Slesvig-Holsten i den britiske, amerikanske eller russiske besættelseszone efter 1945?
Svar: I den britiske zone.

Hvad hed det tyske mindretals nyoprettede parti i 1920, som krævede revision af grænsen?

Var det amerikanske, russiske eller britiske tropper, som i 1945 først nåede Slesvig-Holsten?
Svar: Britiske (under kommando af Montgomery).

Fik det tyske mindretals parti 11, 16 eller 21% ved folketingsvalget i 1939 i Nordslesvig? 16% (15,9%).

Nævn en af de tre højskoler, som blev oprettet i Sønderjylland umiddelbart efter Genforeningen.

Hvad hedder det mødested i Nordslesvig, hvor der indtil 1920 stod en stor statue af Bismarck?

Hvad hed den fælles ungdomsorganisation, som blev oprettet i 1933 imod nazismen?

Hvad hed den ungdomsorganisation, som alle tyske drenge i 1933-45 skulle være medlem af?
Svar: Hitler-Jugend.

Var det i 1937 eller 1945, at Tønder fik sin første danske borgmester efter genforeningen?

Hvilken dato blev Danmark besat af Nazi-Tyskland?

Gik der 55, 297 eller 697 elever på de 9 danske skoler i Sydslesvig i 1940?

Den 9. april 1940 blev der kæmpet i Sønderjylland. Hvor mange danske blev dræbt?

Fandtes der i slutningen af 2. Verdenskrig 3, 9 eller 13 danske skoler i Sydslesvig?

Hvad var elevtallet på de 9 danske skoler i Sydslesvig i slutningen af 2. Verdenskrig?

Faldt der flest danske statsborgere på allieret eller på tysk side under 2. Verdenskrig?
Svar: På tysk side.

Hvor mange tysksindede sønderjyder deltog under besættelsen som frivillige i den tyske hær?

Faldt ca. 100, 500 eller 700 fra det tyske mindretal på tysk side under 2. verdenskrig?

Hvad hed lederen af det tyske mindretals naziparti NSDAPN i årene 1935 – 1945?

Faldt der 0, 11 eller 115 danske soldater i Sønderjylland den 9. april 1940

Hvad hed den fangelejr, som i 1944 blev oprettet til internering af danske modstandsfolk?

Hvad hed den storadmiral, der efter Hitlers død flyttede den tyske regering til Flensborg?

Lederen af de danske nazister var læge og boede i Bovrup i Sønderjylland. Hvad hed han?

Hvilken dato i 1945 kapitulerede Nazi-Tyskland i Danmark

Hvad hed statsministeren, som i 1920 sagde: "I skal ikke blive glemt!"?

Hvilken type sabotage havde størst betydning i Sønderjylland under besættelsen?

Hvad hed grænsegendarmeriets chef, som i 1944 kæmpede alene mod tyskerne og blev dræbt?

Hvilket år blev de danske grænsegendarmer arresteret af den tyske besættelsesmagt?

Hvor omkom mange af de grænsegendarmer, som blev internerede den 19.-20. september 1944?

Hvor ligger det største danske forsamlingshus i Sønderjylland?

Nævn et af de fire vandløb som dele af den dansk-tyske grænse følger?

Blev Uffe-skolen i Tønning oprettet i 1920, 1935 eller 1947?

Hvad hed den socialdemokrat, Stauning i 1920 sendte til Sønderjylland for at organisere?

I 1920 havde man både danske og tyske gadeskilte i Tønder. Hvornår blev de tyske fjernet?

Hvad hedder den virksomhed, Mads Clausen i 1933 startede i to loftsværelser?

Hvad hedder det luftfartsselskab, Ingolf Nielsen oprettede i 1950 i Sønderborg på Als?

Nævn en af de tre sønderjyske byer, hvor der efter 1920 blev bygget Genforeningskirker.

 

Tilbage til toppen af siden.

 

Historie efter 1920

Hvad hed den første kvindelige ministerpræsident i Slesvig-Holsten?

Hvad hed den slesvig-holstenske ministerpræsident, som i 1987 begik selvmord? 

Blev København-Bonn erklæringerne underskrevet i 1920, 1955 eller 1972? 

Hvilken sportsbegivenhed markerede 50-året for København-Bonn erklæringerne i 2005? 
Svar: Håndboldkamp mellem Danmark og Tyskland.

Blev 50-året for København-Bonn erklæringerne i 2005 markeret i Sønderborg eller Tønder? 

Hvilken dansk statsminister undertegnede København- erklæringen i 1955

Hvilken tysk forbundskansler undertegnede Bonn-erklæringen i 1955? 

Var der ca. 30, 40 eller 50 tyske skoler i Nordslesvig, da de fik eksamensret i 1955? 

Hvem sagde i 1999: "Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer!"

Hvor mange mandater fik SSW ved landdagsvalget i 2005

Opnåede SSW ved landdagsvalget 2005 ca. 12.400, 23.500 eller 51.900 stemmer? 

Hvad kaldes den politiske skandale efter landdagsvalget i 1987 i Slesvig-Holsten?

Fandt den såkaldte Barschel-affære sted i 1945, 1987 eller 2005? 

I 1988 valgtes en socialdemokrat til regeringschef i Slesvig-Holsten. Hvad hed han

Var det i 1952, 1972 eller 2000, at der var sejlbåds-olympiade i Kiel? 
Svar: I 1972.

Var der i 2005 ca. 2,5 mio., 4 mio. eller 5 mio. indbyggere i delstaten Slesvig-Holsten?   

Hvornår blev grænsen til det daværende DDR åbnet? 
Svar: I 1989.

I hvilken by i Slesvig-Holsten blev den tyske forbundskansler Willy Brandt født? 
Svar: I Lübeck

Hvad hedder Slesvig-Holstens hovedstad

I hvilken større by i Sydslesvig tilhører mere end 20% det danske mindretal

Hvilke partier i Landdagen i Kiel dannede regering efter valget 2005

Er SSW i 2005 det største parti i Slesvig-Holsten beregnet efter medlemstal? 

Fejrede SSW i 1998 50-års, 70-års eller 100-års jubilæum? 

Hvornår blev grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland ophævet

Fejrede Flensborg by i 1984 500-års, 700-års eller 900-års jubilæum? 

Deltog SSW sidst i et forbundsdagsvalg i 1955, 1961 eller 1991? 

Hvad kaldes forbindelsen over Fehmarn Bælt mellem Rødby og Puttgarden? 
Svar: Fugleflugtslinien.

Fejrede Flensborg Avis i 1969 sit 50-års, 100-års eller 150-års jubilæum? 

Hvilken sydslesvigsk by var til 1990 Tysklands største "garnisonsby" med 20.000 soldater? 

I hvilken sydslesvigsk by ligger landsdelens eneste universitet?
Svar: I Flensborg.

Blev de gamle sønderjyske amter sammenlagt til Sønderjyllands Amt i 1956, 1970 eller 1980?

Hvor lå amtsgården i Sønderjyllands Amt 1970-2006?

Hvad hed den danske repræsentant i Landdagen i Kiel under Barschel-affæren 1987?

Hvad hedder det satiriske sønderjyske julehæfte, som begyndte at udkomme i 1945?

Nævn en af de tre sønderjyske amtsborgmestre 1970-2006.

Hvad hedder den sønderjyske fodboldklub, som i 2005 rykkede op i Superligaen?
Svar: SønderjyskE.

I hvilken sønderjysk flække ligger slottet Schackenborg?

I hvilken sønderjysk by har det tyske mindretal en efterskole?

Har det tyske mindretal været repræsenteret i Sønderjyllands Amtsråd?

Hvor ligger kontoret for det dansk-tyske regionssamarbejde?
Svar: Padborg.

Hvad kaldes det slesvig-holstenske delstatsparlament i Kiel?

Blev det danske mindretalsparti valgt til Landdagen i Kiel ved valget i 2012?

Hvad hedder den by, hvor grænsen går midt i gaden?

Hvad hedder det amt (Kreis), som ligger på Sydslesvigs vestkyst?
Svar: Nordfrisland (Kreis Nordfriesland).

Hvor lå det sønderjyske seminarium, som blev nedlagt efter at have fungeret i 200 år?
Svar: I Tønder.

Ligger Højskolen Østersøen i Sønderborg, Aabenraa eller Haderslev?

I hvilken by ligger Sønderjyllands første universitet?
Svar: I Sønderborg.

Hvor ligger den danske ungdomsskole i Sydslesvig?

Hvad hed den lejr i Sønderjylland, hvor både skyldige og uskyldige i landsforræderi blev anbragt i 1945?

Hvad sagde den danske regering til de allieredes tilbud om en grænseflytning i 1945?

I hvilken sydslesvigsk by blev den dansksindede I.C. Møller borgmester i 1945?

Hvem mindes man i Kruså for de "Hvide busser", der i 1945 bragte danske KZ-fanger hjem?

Var der ca. 15.000, 20.000 eller 30.000 elever i de 90 danske skoler i Sydslesvig i 1949? Svar: Ca. 15.000.

Var de 15.000 elever i danske skoler i Sydslesvig i 1949 spredt på 30, 60 eller 90 skoler? Svar: 90 skoler.

Hvad hedder det parti, som det danske mindretal oprettede i 1948?

Efter 1945 genoprettede det tyske mindretal i Nordslesvig sit eget parti. Hvad hedder det?

Hvad hedder den paraplyorganisation, som det tyske mindretal oprettede i 1945?

Har det tyske mindretal været repræsenteret i Folketinget efter 1945?

Modtog Sydslesvig i 1945 ca. 50.000, ca. 200.000 eller ca. 350.000 flygtninge?
Svar: Ca. 350.000.

Fik det danske mindretal et mandat ved det første valg til forbundsdagen i Bonn i 1949? Svar: Ja.

Hvad hed den første tyske erklæring efter 1945, som gav det danske mindretal rettigheder?

Hvad hed den danske statsminister, som efter 1945 ønskede Sydslesvig tilbage til Danmark?

Markeres årsdagen for Genforeningen den 15. juni, den 2. april eller den 29. februar?

Hvad hed den del af det danske toldvæsen, som frem til 1969 tog sig af grænsebevogtningen?
Svar: Grænsegendarmeriet / Toldgrænsekorpset.

Var Slesvig-Holsten i den britiske, amerikanske eller russiske besættelseszone efter 1945?
Svar: I den britiske zone.

Hvad hed det tyske mindretals nyoprettede parti i 1920, som krævede revision af grænsen?

Var det amerikanske, russiske eller britiske tropper, som i 1945 først nåede Slesvig-Holsten?
Svar: Britiske (under kommando af Montgomery).

Fik det tyske mindretals parti 11, 16 eller 21% ved folketingsvalget i 1939 i Nordslesvig? 16% (15,9%).

Nævn en af de tre højskoler, som blev oprettet i Sønderjylland umiddelbart efter Genforeningen.

Hvad hedder det mødested i Nordslesvig, hvor der indtil 1920 stod en stor statue af Bismarck?

Hvad hed den fælles ungdomsorganisation, som blev oprettet i 1933 imod nazismen?

Hvad hed den ungdomsorganisation, som alle tyske drenge i 1933-45 skulle være medlem af?
Svar: Hitler-Jugend.

Var det i 1937 eller 1945, at Tønder fik sin første danske borgmester efter genforeningen?

Hvilken dato blev Danmark besat af Nazi-Tyskland?

Gik der 55, 297 eller 697 elever på de 9 danske skoler i Sydslesvig i 1940?

Den 9. april 1940 blev der kæmpet i Sønderjylland. Hvor mange danske blev dræbt?

Fandtes der i slutningen af 2. Verdenskrig 3, 9 eller 13 danske skoler i Sydslesvig?

Hvad var elevtallet på de 9 danske skoler i Sydslesvig i slutningen af 2. Verdenskrig?

Faldt der flest danske statsborgere på allieret eller på tysk side under 2. Verdenskrig?
Svar: På tysk side.

Hvor mange tysksindede sønderjyder deltog under besættelsen som frivillige i den tyske hær?

Faldt ca. 100, 500 eller 700 fra det tyske mindretal på tysk side under 2. verdenskrig?

Hvad hed lederen af det tyske mindretals naziparti NSDAPN i årene 1935 – 1945?

Faldt der 0, 11 eller 115 danske soldater i Sønderjylland den 9. april 1940

Hvad hed den fangelejr, som i 1944 blev oprettet til internering af danske modstandsfolk?

Hvad hed den storadmiral, der efter Hitlers død flyttede den tyske regering til Flensborg?

Lederen af de danske nazister var læge og boede i Bovrup i Sønderjylland. Hvad hed han?

Hvilken dato i 1945 kapitulerede Nazi-Tyskland i Danmark

Hvad hed statsministeren, som i 1920 sagde: "I skal ikke blive glemt!"?

Hvilken type sabotage havde størst betydning i Sønderjylland under besættelsen?

Hvad hed grænsegendarmeriets chef, som i 1944 kæmpede alene mod tyskerne og blev dræbt?

Hvilket år blev de danske grænsegendarmer arresteret af den tyske besættelsesmagt?

Hvor omkom mange af de grænsegendarmer, som blev internerede den 19.-20. september 1944?

Hvor ligger det største danske forsamlingshus i Sønderjylland?

Nævn et af de fire vandløb som dele af den dansk-tyske grænse følger?

Blev Uffe-skolen i Tønning oprettet i 1920, 1935 eller 1947?

Hvad hed den socialdemokrat, Stauning i 1920 sendte til Sønderjylland for at organisere?

I 1920 havde man både danske og tyske gadeskilte i Tønder. Hvornår blev de tyske fjernet?

Hvad hedder den virksomhed, Mads Clausen i 1933 startede i to loftsværelser?

Hvad hedder det luftfartsselskab, Ingolf Nielsen oprettede i 1950 i Sønderborg på Als?

Nævn en af de tre sønderjyske byer, hvor der efter 1920 blev bygget Genforeningskirker.

 

Tilbage til toppen af siden.

 

Kultur og fritid

Nævn en af de byer, som danske teatre optræder i, når de kommer til Sydslesvig?
Svar:  Husum, Slesvig, Flensborg.

Opføres der ca. 2, 4 eller 15 store danske teaterforestillinger årligt i Sydslesvig?
Svar: Ca. 15.

Hvilket dansk symfoniorkester samarbejder Sydslesvigsk Forening med?

I hvilken bygning gennemføres de fem årlige danske symfonikoncerter i Flensborg?

Spilles der årligt ca. 10, 15 eller 40 teaterforestillinger på danske skoler i Sydslesvig?
Svar: Ca. 40.

Hvad hedder det ældste danske gymnasium i Sydslesvig?

Hvilken eksamen kan man fortsat bestå på sydslesvigske skoler?
Svar: Realeksamen.

Var der i 2005 12, 49 eller 112 danske skoler i Sydslesvig?

Fandtes der i 2005 17, 57 eller 119 danske børnehaver i Sydslesvig?

Hvilken forfatter er den danske skole i Kappel opkaldt efter?
Svar: Kaj Munk.

Findes der i 2005 7, 14 eller 21 danske skoler i Flensborg?

Hvad hedder den eneste danske højskole i Sydslesvig

Hvilket dansk fond har betalt bygningen af Ladelund Ungdomsskole? 

I Risum Skole undervises udover dansk, tysk og engelsk i et fjerde sprog. Hvilket?
Svar: Frisisk.

Er der i 2005 ca. 700, ca. 1.700 eller ca. 5.700 elever på danske skoler i Sydslesvig?

Hvad betyder forkortelsen SdU?

Hvilken stor dansk idrætsorganisation er Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger medlem af?
Svar: DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger).

I hvilken idrætsgren spillede en klub i Husum i 2005 i 1. division i Danmark?
Svar: Cricket.

På hvilken dialekt optræder den danske teatergruppe "Æ Amatøer" fra Læk? Sønderjysk.

Hvad hedder det hus i Flensborg, hvor en dansk amatørteatergruppe har eget spillested?

Hvad hedder den danske avis, der udgives i Sydslesvig?

I Flensborg Avis findes avissider på et andet sprog end dansk. Hvilket?

Nævn en af de to hovedaktiviteter, som foregår på Mikkelberg?

Hvilken funktion havde hovedbygningen i Kunst- og Cricketcenter Mikkelberg tidligere?

Hvad kaldes gruppen af amatører, som spiller dansk teater i Flensborg?

Hvad hedder den danske sejlklub i Flensborg?
Svar: Flensborg Yachtklub.

Hvilket flag fører robåde fra Flensborg Roklub, når de tager på tur?
Svar: Dansk splitflag.

Hvor i Sydslesvig ligger Nordisk Informationskontor?
Svar: I Flensborg.

Hvad hedder den tyske radiostation, som dagligt sender et par minutters nyheder på dansk?
Svar: RSH, Radio Schleswig-Holstein.

Nævn to af de fire nationale mindretal i Tyskland.

Hvad hedder det danske amatørkor i Flensborg, som øver hver torsdag?
Svar: Torsdagskoret.

Hvad hedder Grænseforeningens medlemsblad?

Hvem udgiver Sydslesvigsk Årbog?

Hvad hedder det kollegium i København, hvor mange sydslesvigske studerende bor?

Hvad hedder kirken på gågaden i Flensborg, hvor der afholdes gudstjenester på dansk?

Hvad hedder den kirke i Flensborg, som er opkaldt efter "Nordens apostel"?

Ved havnen i Tønning ligger et dansk lejrskolested. Hvad hedder det?

Hvad hedder mødestedet for dansksindede i Husum?

Hvad hedder Dansk Spejderkorps’ spejderlejr ved Trenen, som anvendes til lejrskole?

Ved hvilken by i Sydslesvig ligger SdU’s lejrskole- og kursuscenter Christianslyst?

Hvad hedder det største undervisningfag under Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig?
Svar: Dansk.

Nævn en af de to byer, hvor Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har egen filial?

Hvordan betjener Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig lånerne uden for de store byer?

På det danske bibliotek i Husum serveres hver torsdag hjemmebag. Hvem bager kagerne?
Svar: Bibliotekarens kone.

Hvad kaldes forskningsafdelingen på Dansk Centralbibliotek? Studieafdelingen.

Dansk Kirke i Sydslesvig er en del af en dansk kirkelig organisation. Hvad hedder den?

Er 27, 36 eller 41 menigheder i 2005 tilsluttet Dansk Kirke i Sydslesvig?

Hvem står for det omfattende danske sundhedsarbejde i Sydslesvig?

Hvem udgiver det skoleskema, som danske skoleelever modtager den første skoledag? Svar: Sprogforeningen i Sydslesvig.

Hvilket motto har Sydslesvigsk Selvhjælp, der støtter projekter, som ellers ikke bliver tilgodeset?
Svar: "At hælde penge ud af vinduet!"

Støttes det danske mindretal i Sydslesvig i 2005 med ca. 12, ca. 50 eller ca. 400 mio. kr.?

Hvad hedder organisationen, som støtter dansk sprog og kultur i grænselandet?

Hvor mange løver er der i det sydslesvigske flag?
Svar: To.

Har Sydslesvigsk Forening i 2005 ca. 13.000, ca. 16.000 eller ca. 50.000 medlemmer?

Hvad kaldes regeringens rådgivende udvalg for danske kulturelle anliggender i Sydslesvig?

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger er medlem af JEV. Hvad står JEV for?

Hvad var Sydslesvigsk Forenings gave til Slesvig i anledning af byens 1000-års jubilæum? 
Svar: En festforestilling med Den Kgl. Ballet.

Der findes kun én dansk ungdomsskole i Sydslesvig. Hvad hedder den?

Hvilket formål har Komiteen for sydslesvigske børns ferierejser?

DGI afholdt i 1928 landsstævne i Sønderjylland. Var det i Dybbøl, Haderslev eller Tinglev? Svar: Dybbøl.

Blev fællesorganisationen "Det unge Grænseværn" oprettet i 1921, 1933 eller 1939? 

Blev DGI Sønderjylland oprettet i 1920, 1933 eller 1947?
Svar: I 1933.

Blev Idrætshøjskolen i Sønderborg oprettet i 1920’erne, 1950’erne eller i 1990’erne?
Svar: I 1950’erne (1952).

I hvilken by har Sønderjyllands Symfoniorkester hjemsted?

Er der i 2005 35, 48 eller 77 lokalhistoriske foreninger og arkiver i Sønderjylland?
Svar: 77.

I hvilken by ligger det tyske mindretals efterskole "Deutsche Nachschule Tingleff"?

Hvad hedder forsamlingshuset i Aabenraa, som bl.a. huser Sprogforeningens sekretariat?

Hvad hedder museet ved Skærbæk, som beskæftiger sig med oldtiden?
Svar: Hjemsted Oldtidspark.

Hvad hedder det arrangement, som hvert år i den sidste weekend i august afholdes i Tønder?

På halvøen Broagerland ligger museet Cathrinesminde. Hvilket slags museum er det?

I hvilken sønderjysk by ligger Brødremenighedens Museum

Ligger Sønderjyllands Kunstmuseum i Haderslev, Tønder eller Sønderborg?
Svar: Tønder.

Ligger Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg, Tønder eller Tinglev? I

Hvem har skrevet sangen "Det er så køhnt, det er så dejle"? 

Hvilken sønderjysk digter har skrevet sangen "Du kom med alt det der var dig"?
Svar: Jens Rosendal.

Hvem skrev "For en fremmed barskt og fattigt"?

Hvad hedder den danmarkssang, som i 1990 vandt Grænseforeningens førstepris? 

I hvilken anledning holder mange foreninger i Sønderjylland møde den 10. februar?

Hvad hedder paraplyorganisationen for det tyske mindretal i Sønderjylland?

Hvad hedder det tyske mindretals ungdomsorganisation i Sønderjylland?
Svar: Deutscher Jugendverband.

Hvad hedder samlingsstedet for det tyske mindretal i Sønderjylland? Knivsbjerg.

Nævn en af de to domkirkebyer, hvis bispesæder dækker Sønderjylland?
Svar: Ribe og Haderslev.

Hvor har Frederik 9.'s klokkespil med sine 49 klokker hjemme?
Svar: Løgumkloster.

Blev den første skytteforening i det danske rige oprettet ca. år 1700 eller ca. år 1800?
Svar: Ca. år 1700 (1693) i Tønder.

Hvem skrev kærlighedsromanen "Tine", som foregår på Als samtidig med slaget på Dybbøl?
Svar: Herman Bang.

Hvad hed den sønderjyske maler, som blev født i Blåkrog og blev rektor for Kunstakademiet?

Hedder SdU's kursusejendom ved Sdr. Brarup Christianslyst, Vilvorde eller Sandbjerg Slot?

Hvad hedder den sønderjyske frimenighed, hvor digteren Sten Kaalø fungerer som præst?
Svar: Bovlund Frimenighed.

Hvad hedder forstaden til Flensborg, som har et kvarter magen til Christian 4.'s Nyboder?

Er det folkekirken eller kommunen som foretager fødselsregistrering i Sønderjylland?
Svar: Kommunen.

Hvad hedder den danske radiostation, som dækker Sydslesvig?
Svar: Radio Syd.

Hvad kaldes oplevelsesparken, som Danfoss har oprettet på Nordals? Danfoss Universe.

Formidler Sydslesvigske Børns Ferierejser i 2015 ca. 50, 90 eller 3-400 ophold i Danmark?

Hedder den tyske forfatter med tilknytning til Husum Theodor Storm eller Günther Grass?

Blev Nørreport i Flensborg bygget under Christian 4., Harald Blåtand eller Frederik 9.?

Er Brüggemann-alteret i Slesvig Domkirke udført i sandsten, egetræ eller ibenholt? I egetræ.

Hvad hedder det statslige jernbaneselskab i forbundsrepublikken Tyskland? 
Svar: Deutsche Bahn (DB).

Hvad hed den første danske regent, som besøgte Sydslesvig efter 1920?

Hvad hedder den håndboldklub i Flensborg, som også kaldes "danskerklubben"?
Svar: Flensborg Handewitt.

 

Tilbage til toppen af siden.

Hvor mange mennesker anslår man tilhører det danske mindretal i Sydslesvig?