Kalender - Grf. Silkeborg-Hammel

2018

8. jan.          Bestyrelsesmøde hos Flemming

11. jan.        Nytårskur ved foreningen Norden

29. jan.        Foredrag ved Christian Juhl (MF).   

17. feb.        Middelfartmøde      

13. marts  :  Foredrag ved Rene Rasmussen og Generalforsamling

19. marts     Bestyrelsesmøde hos Erik

18. april       Dybbøldagen

5. maj:         Besøg hos 'Danevirke'.

8. maj          Bestyrelsesmøde hos Flemming

26.-27. maj: Sendemandsmøde i Vingsted Centeret

1.-3. juni:     Sydslesvigske Årsmøder

14-17. juni   Folkemøde på Bornholm

14.-15.aug.  Tur til Vadehavet og Nordfrisland

26. aug.       Folkemøde på Ejer Bavnehøj

2. okt.          Bestyrelsesmøde hos Erik

? okt.           Middelfartmøde

8. nov.          Sangaften

11.nov.        Våbenstilstandsdagen - 100 år's dagen

19. nov.        1918 Første verdenskrig i perspektiv

 

2019

10. jan.         Nytårskur med foreningen Norden

29. jan.         Fortælleraften ved Søren Agersnap

10. feb.         Afstemningsdagen

13. marts      Generalforsamling

18. april        Dybbøldagen

4. maj           Sendemandsmødet

11. maj         Besøg fra 'Danevirke'  

24.-26. maj : Sydslesvigske Årsmøder

? august        Folkemøde på Ejer Bavnehøj

 

2020

10. feb.          Afstemningsdagen

18. april         Dybbøldagen

15.-17. maj : Sydslesvigske Årsmøder

11. juli :         Genforeningsfest Dybbøl