A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Genforeningssten

Bevidstheden om nederlaget i 1864 levede stærkt i den danske befolkning ved Genforeningen i 1920, så derfor kom genforeningen til at stå som den glædelige opfyldelse af en gammel drøm. Mange steder var det veteraner fra 1864, der afslørede genforeningsstenene.

I modsætning til de fleste andre kategorier af mindesmærker fandt rejsning af genforeningssten sted inden for en meget kort periode: Over halvdelen af genforeningsstenene er rejst i 1920, og de fleste andre i årene umiddelbart efter. Der blev dog også rejst 35 mindesten i 1930 i anledning af 10-års jubilæet.

Fra 1920 til 1938 blev der rejst ikke mindre end 561 genforeningssten.

Slots- og Kulturstyrelsen har i samarbejde med Museum Sønderjylland gennemført en registrering af de fleste genforeningssten. Registreringen og projektet som helhed er offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Man kan også finde oplysninger om genforeningssten på Dansk Center for Byhistories hjemmeside, hvor der er oprettet en database over nationale mindesmærker i købstæderne fra perioden 1864-1920.

Den eneste fuldstændige registrering af samtlige genforeningssten findes i Johannes Vejlagers "Genforeningsmindesmærkernes historie", Konrad Jørgensen Forlag, Kolding 1939. Jens Anker Ambirk og lavet en nutidig registrering på hjemmesiden http://ambirk.eu/genforeningsstene/

Endelig rummer Trap Danmark også mange oplysninger om genforeningsstenene.