Sangaften

Dato
Sted

Vojens Musik-og Kulturhus Vestergade 20, 6500 Vojens

Karen Hanne Munk, efterskolelærer cand.mag. i musik og etnografi medlem af
Højskolesangbogsudvalget er en fast del af sæsonprogrammet. Udover fællessang vil
Karen Hanne Munk fortælle om en række af de 572 sange i 18. udgave af Højskolesangbogen.
Entre/kaffe : 80 kr.
Tilmelding senest to hverdage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77 (mobil 20 66 76 22)