”Det mangfoldige kontinent: Nationale mindretal i det 20. og 21. århundrede”

Dato
Sted

Hørsholm Sognegård (indgang fra Ridebanen)

Rektor ved A.P. Møller Skolen i Slesvig taler om: ”Det mangfoldige kontinent: Nationale mindretal i det 20. og 21. århundrede”.
Danskere, frisere, katalanere, tyskere, samer, lesginer, tatarer, jøder, ruthenere, ukrainere, russer, ingrier, grækere … I Europa findes der mindst 400 forskellige nationale mindretal, og der kommer stadig nye til. I aftenens foredrag tager historikeren og minoritetsforskeren Jørgen Kühl os med på en rejse gennem det mangfoldige kontinent Europa, hvor der ud over stater og flertal findes en mangfoldighed af sproglige og nationale mindretal. Vi hører om, hvordan mindretal defineres, hvilke typer af mindretal der findes, hvordan de opstår og overlever – og hvorledes deres status er lige nu. Vi hører om, hvordan nationalitet kommer til udtryk i en globaliseret verden, hvor unge flytter bort fra traditionelle mindretalsregioner for at finde uddannelse, arbejde og lykke. Vi kommer ind på spørgsmålet om identitet og identifikation i grænselande mellem forskellige sprog og kulturer. Vi hører om konflikter og krig, men også om modeller for sameksistens og nærmest symbiose mellem mindretal og flertal. Jørgen Kühl, f. 1965, måtte på grund af sygdom melde afbud fra et programsat foredrag i sidste sæson. Det glæder vi os nu til at ”indhente”. Jørgen Kühl er PhD i historie og ekspert i dansk/tyske og europæiske mindretalsforhold. Han har skrevet 300 publikationer om emnet og holdt ca. 600 forelæsninger i Danmark og udlandet. Til daglig er han rektor for A. P. Møller Skolen i Slesvig. Desuden er han bestyrelsesformand for European Centre for Minority Issues i Flensborg, talsmand for det videnskabelige nævn ved Nordfriisk Instituut samt medlem af en række bestyrelser i Sydslesvig og Danmark.