Afstemningsfest

Dato
Sted

Hotel Norden, Storegade 55, 6100 Haderslev

Fhv. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg holder festtalen. Som fast tradition skal vi også lytte til sangkoret De Hylende Hunde fra Øster Lindet under ledelse af Ellinor Jensen suppleret med en lang række fællessange.
Entre/Kaffe: Medlemmer/ ikke medlemmer 100kr./150kr.
Tilmelding senest 2 dage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77 (mobil 20 66 76 22)